Välkomna till oss på Stockholm IVF!

Vi utreder och behandlar barnlöshet och gynekologiska besvär. Vi erbjuder privatfinansierad vård och har även avtal med Stockholms läns landsting, frikort gäller.


Vad stämmer in på dig?


Har inte barn

Läs mer om hur vi kan hjälp dig/er som inte har barn sedan tidigare eller vill ha barn med ny partner.

Läs mer om landstingsbehandling

Har barn

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig som har barn eller er som har ett gemensamt barn.

Läs mer om privat behandling

Vill frysa ner ägg eller spermier

För dig som av olika anledningar önskar bevara eller förlänga din fertilitet.

Läs mer om äggfrysning
Läs mer om nedfrysning av spermier

Har du gynekologiska besvär?

Stockholm IVF har även vårdavtal med Stockholms Läns Landsting för behandling av gynekologiska besvär såsom  klimakteriesbesvär, cellförändringar, smärtor mm.

Du bokar tid till gynekolog via 08-420 036 00

Aktuellt

Öppettider Jul/nyår 2021/2021

Läs mer

Artikel: Eugin Sweden satsar på ledarskap inom IVF-branschen
Läs mer

Artikel: Kvinnor med Covid-19 producerar virusfria ägg
Läs mer

Artikel: Ett yrke som leder till att ett barn kan bli till
Läs mer

Artikel: Att ta sig igenom väntan efter en embryoåterföring
Läs mer

Artikel: Partners roll vid behandling
Läs mer


Du bär på något värdefullt –
vill du donera ägg?


Snart utökar vi behandlingsmöjligheterna för ofrivilligt barnlösa med att även erbjuda äggdonationsbehandlingar.

 Ett viktigt steg för att bredda utbudet för att fler människor ska uppnå sin önskan om att få barn och bli förälder.

 
Nordic Egg Bank ägs av Eugin Sweden AB, som är en del av Eugin, världens största privata aktör inom assisterad befruktning med flera kliniker i Europa samt Nord- och Sydamerika bland annat Stockholm IVF och Nordic IVF.


Malin Wernås, chef Nordic Egg Bank


Riktlinjer angående Covid


På Stockholm IVF intar vi försiktighetsåtgärder, detta innebär att kvinnor som har riskfaktor eller tidigare haft en komplicerad graviditet, kan rekommenderas att frysa sina embryon eller att skjuta upp behandlingen.


Alla som kommer hit får munskydd som ska bäras under hela besöket.
Vi minimerar kontakten mellan patient och personal och prioriterar telefon- och videosamtal där det är möjligt. 

Partner får tyvärr endast följa med till kliniken vid nybesök, ägguttag, graviditetsultraljud eller vid inlämning av prov enligt överenskommelse även om partnern är vaccinerad. Spermieprovtagning sker främst i hemmet. 

Var noga med att tvätta händerna och använd handsprit!
https://www.1177.se/liv--halsa/sunda-vanor/sa-har-tvattar-du-handerna/ 
 
Läs mer här

Stockholm IVF

Stockholm IVF är Nordens ledande privata IVF-klinik inom forskning och behandlingsmöjligheter kopplade till fertilitet och barnlöshet inklusive nya metoder som äggcellsfrysning och utredning inför livmoderstransplantation. 


Sammanhållen journal

Vi har sammanhållen journalföring och gör vissa uppgifter i din patientjournal tillgängliga för andra vårdgivare. Det innebär att viktig medicinsk information om dig finns åtkomlig oavsett var du söker vård. Läs mer här 


Hammarby allé 93, 120 63 Stockholm
Tel: 08 420 036 09