Priser

 

Regionfinansierad vård

 

Fertilitetsutredning

Regionfinansierad
250 SEK/per person och besök (frikort gäller)

IVF-behandling

Regionfinansierad
250 SEK/besök och person (frikort gäller)

 

Eventuella läkemedelskostnader ingår ej i behandlingsavgiften.

Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras en avgift på 400 kr.


Privatfinansierad vård 

Priser uppdaterade 2023-03-01.

 

Konsultation inför privat behandling/nybesök


Konsultation inför privat behandling/nybesök

Kostnad: 2 000 kr/person*

*Inkl blodprover, ultraljud, eventuellt spermaprov och återbesök för provsvar och planering.

Vid bokning av privatfinansierat nybesök dras nybesökskostnaden (2 000 kr per person) av från behandlingskostnaden om avtal tecknas och stimuleringsstart sker inom 2 månader.

Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras besöket. 


IVF-behandling


IVF-behandling
Provrörsbefruktning, inklusive standard-IVF eller ICSI. Kostnad: 43 000 kr
Delbetalning:
3 583 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
1 406 kr per månad i 36 månader med ränta**Paket IVF-behandlingar: 

Paket om 2 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 65 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 125 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**


Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 80 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 615 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 35 – 38 år. Kostnad: 87 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 844 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**


Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 39 – 41 år. Kostnad: 91 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 975 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**


För paketavtal krävs att vissa villkor uppfylls, bedömning görs av läkaren. Kontakta kliniken för mer information.

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 20 000 kr
Delbetalning:
1 667 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
654 kr per månad i 36 månader med ränta**


* Exklusive läkemedelskostnad


IVF med donerade spermier, D-IVF


IVF med donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 53 000 kr (exkl familjerätt)
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
1 733 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

IVF med donerade spermier – upprepad behandling
Kostnad: 44 000 kr (exkl familjerätt)
Delbetalning:
3 667 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
1 438 kr per månad i 36 månader med ränta**


Återföring av frysförvarade embryon

Kostnad: 20 000 kr
Delbetalning:
1 667 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
654 kr per månad i 36 månader med ränta**


*Samt Pregnancy slot/ Familjerätt – obligatorisk engångskostnad 7 000 kr (Socialstyrelsens föreskrift att donerade spermier reserveras till barn i högst sex familjer).
*Psykologavgift se nedan.
*Exklusive läkemedelskostnad


Äggfrysbehandling

Äggfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 34 000 kr
Delbetalning:
2 833 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
1 112 kr per månad i 36 månader med ränta**


Äggfrysbehandling – upprepad behandling
Kostnad: 29 500 kr
Delbetalning:
2 458 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
964 kr per månad i 36 månader med ränta**

Frysförvaring av obefruktade ägg per år (efter första året)
Kostnad: 3 000 kr per år

*Exklusive läkemedelskostnad. 

IVF med egna nedfrysta äggceller

IVF med egna frysta ägg
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 26 000 kr
Delbetalning:
2 167 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
850 kr per månad i 36 månader med ränta**

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 34 000 kr (exkl familjerätt)
Delbetalning:
2 833 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
1 112 kr per månad i 36 månader med ränta**


* Avgifter som kan tillkomma 
- Pregnancy slot (familjerätt) 7 000 kr (Socialstyrelsens avgift, obligatoriskt engångsbelopp)
- Psykologavgift se nedan.


Insemination


Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 18 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.
Delbetalning:
1 500 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
588 kr per månad i 36 månader med ränta**


Donatorinsemination – 3 behandlingar*
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 41 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.
Delbetalning:
3 417 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
1 340 kr per månad i 36 månader med ränta**

 
Donatorinsemination – 4 behandlingar*
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 51 500 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
1 684 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**
Insemination med makes spermier

Insemination med makes/sambons spermier
Kostnad: 10 000 kr*
* I avgiften ingår ultraljudsundersökningar vid behov, preparation av spermier samt ett uppföljningsbesök.


Spermier

Spermaprovsanalys i samband med utredning/behandling
Kostnad: 1 500 kr

Spermaprov, ej i samband med utredning/behandling

Kostnad: 4 000 kr*

* I avgiften ingår läkarbesök, analys av spermaprov samt återkoppling av provsvar.
 

Frysa ned spermier
Kostnad: 6 000 kr*

*Inklusive läkarkontakt. Spermier som fryses får förvaras utan extra kostnad i ett år, räknat från första nedfrysningsdatum. Därefter betalas årlig avgift enligt då aktuell prislista.

Frysförvaring av spermier, efter första året
Kostnad: 3 000 kr per år


Övriga undersökningar och behandlingar


PESA/TESA
Kostnad: 11 000 kr*

*I avgiften ingår operativ utredning av spermieförekomst samt eventuell nedfrysning av spermier i 1 år.

Psykosocial utredning vid behandling med donerade spermier 
Kostnad: 2500 kr person/par och besök (i vissa fall behövs 2 besök). 


HSG

Kostnad: 3 000 kr

HSSG
Kostnad: 3 500 kr 


NIPT - fostertest

Ultraljud samt NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing)-blodprov
Kostnad: 6 500 kr
Läs mer om NIPT


** Delbetalning hanteras inte av Stockholm IVF utan genom extern part Human Finans. Villkor för betalning hittar du här.Önskar du delbetala?

Tack vare vårt samarbete med Human Finans kan du dela upp betalningen av din behandling hos oss.

Du kan dela upp din betalning räntefritt i 6 eller 12 månader. Vill du ha en lägre månadsbetalning har du också möjligheten att dela upp din betalning på 36, 48, 60, 72 månader men då med ränta.