Priser

 

Landstingsfinansierad vård

 

Fertilitetsutredning

Landstingsfinansierad
400 SEK/per person och besök (frikort gäller)

IVF-behandling

Landstingsfinansierad
400 SEK/besök och person (frikort gäller)

 

Eventuella läkemedelskostnader ingår ej i behandlingsavgiften.

Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras en avgift på 400 kr.


Från 1 juni 2021 kommer prisjusteringar göras för privat behandling. 
Nedanstående priser gäller tills dess. Uppdatering kommer. 


Privatfinansierad vård 

 

Konsultation inför privat behandling/nybesök


Konsultation inför privat behandling/nybesök
1500 kr/person*

*Inkl blodprover, ultraljud, eventuellt spermaprov och återbesök för provsvar och planering.


Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras besöket. 


IVF-behandling


1 IVF-behandling
39 000 kr*
3 pack IVF-behandling
< 35 år 69 000 kr *
35-38 år 74 000 kr*
39-41 år 79 000 kr*
För paketavtal krävs att vissa villkor uppfylls, bedömning görs av läkaren. Kontakta kliniken för mer information.

Frysåterföring/FET
18 000 kr
* Exklusive läkemedelskostnad


IVF med donerade spermier D-IVF


IVF med donerade spermier - första behandling
45 000 kr*
IVF med donerade spermier - upprepad behandling
40 000 kr*
Frysåterföring/FET
18 000 kr

*Samt Pregnancy slot/barnrätt – obligatorisk engångskostnad 7 000 kr (Socialstyrelsens föreskrift att donerade spermier reserveras till barn i högst sex familjer; 6 000 kr återbetalas om behandlingen inte leder till barn).
*Psykologavgift se nedan.
* Exklusive läkemedelskostnad


Äggfrysbehandling

Äggfrysbehandling - första behandling
30 000 kr*
Äggfrysbehandling - upprepad behandling
25 000 kr*

*Exklusive läkemedelskostnad. 

IVF med egna nedfrysta äggceller

IVF behandling med egna nedfrysta äggceller
18 500 kr* 

* Avgifter som kan tillkomma 
- Donerade spermier 8000 kr 
- Samt Pregnancy slot 7 000 kr (Socialstyrelsens avgift, obligatoriskt engångsbelopp)
- Psykologavgift se nedan.


Insemination


Insemination donerade spermier 1 behandling
14 000 kr*  
Insemination donerade spermier paket om 3 behandlingar
35.000 kr*  
Insemination donerade spermier paket om 4 behandlingar
45.000 kr*Insemination med makes spermier

Insemination med makes/sambons spermier
7 000 kr*
* I avgiften ingår ultraljudsundersökningar vid behov, preparation av spermier samt ett uppföljningsbesök.


Frysa ned spermier

Frysa ned spermier
3000 kr*

*Spermier som fryses får förvaras utan extra kostnad i ett år, räknat från första nedfrysningsdatum. Därefter betalas årlig avgift enligt då aktuell prislista.


Spermaprov

Spermaprov
2500 kr*

* I avgiften ingår läkarbesök, analys av spermaprov samt återkoppling av provsvar. 

PESA/TESA

PESA/TESA
10 000 kr*

*
I avgiften ingår operativ utredning av spermieförekomst samt eventuell nedfrysning av spermier i 3 år.


Psykolog

Psykosocial utredning vid behandling med donerade spermier 
1800 kr person/par (i vissa fall behövs 2 besök). 


Stödsamtal
För stödsamtal vänligen kontakta kliniken angående pris. 

HSG/HSSG

1800 kr 

Delbetalning


Tack vare vårt samarbete med Human Finans kan du nu dela upp betalningen av din behandling hos oss.

Du kan dela upp din betalning räntefritt i 3, 6, 12 månader. Vill du ha en lägre månadsbetalning har du också möjligheten att dela upp din betalning på 36, 48, 60, 72 månader men då med ränta.