Priser

 

Regionfinansierad vård

 

Fertilitetsutredning

Regionfinansierad
275 SEK/per person och besök (frikort gäller)

IVF-behandling

Regionfinansierad
275 SEK/besök och person (frikort gäller)

 

Eventuella läkemedelskostnader ingår ej i behandlingsavgiften.

Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras en avgift på 400 kr.


Privatfinansierad vård 

Priser från 2024-02-01.

 

Konsultation inför privat behandling/nybesök


Konsultation inför privat behandling/nybesök

Kostnad: 2 500 kr*

*Inkl blodprover, ultraljud, eventuellt spermaprov och återbesök för provsvar och planering.

Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras besöket. 


IVF-behandling


IVF-behandling
Provrörsbefruktning, inklusive standard-IVF eller ICSI. Kostnad: 45 000 kr


Paket IVF-behandlingar: 

Paket om 2 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 70 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 84 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 35 – 38 år. Kostnad: 89 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 39 – 41 år. Kostnad: 93 000 kr


För paketavtal krävs att vissa villkor uppfylls, bedömning görs av läkaren. Kontakta kliniken för mer information.

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 kr

* Exklusive läkemedelskostnadIVF-behandling med planerad embryofrys/ Embryo banking


IVF-behandling med planerad embryofrys, inkl 1 års frysförvaring
Kostnad: 36 000 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 000 kr/ år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 krIVF med donerade spermier, D-IVF


IVF med donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 56 000 kr (exkl familjerätt)

IVF med donerade spermier – upprepad behandling
Kostnad: 45 000 kr (exkl familjerätt)

Återföring av frysförvarade embryon

Kostnad: 21 000 kr


*Samt Pregnancy slot/ Familjerätt – obligatorisk engångskostnad 7 000 kr (Socialstyrelsens föreskrift att donerade spermier reserveras till barn i högst sex familjer).
*Psykologavgift se nedan.
*Exklusive läkemedelskostnad


Äggdonation

Äggdonation, IVF med donerade ägg
Kostnad: 100 000 kr


Dubbeldonation, IVF med donerade ägg och spermier
Kostnad: 110 000 kr


Återföring av frysförvarade embryon

Kostnad: 21 000 kr


Äggfrysbehandling

Äggfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 35 000 kr

Äggfrysbehandling – upprepad behandling
Kostnad: 30 000 kr

Frysförvaring av obefruktade ägg per år (efter första året)
Kostnad: 3 000 kr per år

*Exklusive läkemedelskostnad. 

IVF med egna nedfrysta äggceller

IVF med egna frysta ägg
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 32 000 kr


IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier

Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 42 000 kr (exkl familjerätt)


* Avgifter som kan tillkomma 
- Pregnancy slot (familjerätt) 7 000 kr (Socialstyrelsens avgift, obligatoriskt engångsbelopp)
- Psykologavgift se nedan.


Insemination


Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 20 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Donatorinsemination – 3 behandlingar*
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 43 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.
 
Donatorinsemination – 4 behandlingar*
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 53 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.Insemination med makes spermier

Insemination med makes/sambons spermier
Kostnad: 11 000 kr*
* I avgiften ingår ultraljudsundersökningar vid behov, preparation av spermier samt ett uppföljningsbesök.


Spermier

Spermaprov, ej i samband med utredning/behandling
Kostnad: 4 500 kr*
* I avgiften ingår läkarbesök, analys av spermaprov samt återkoppling av provsvar.

Frysa ned spermier
Kostnad: 6 500 kr*

*Inklusive läkarkontakt. Spermier som fryses får förvaras utan extra kostnad i ett år, räknat från första nedfrysningsdatum. Därefter betalas årlig avgift enligt då aktuell prislista.

Frysförvaring av spermier, efter första året
Kostnad: 3 000 kr per år


Övriga undersökningar och behandlingar


PESA/TESA
Kostnad: 11 000 kr*

*I avgiften ingår operativ utredning av spermieförekomst samt eventuell nedfrysning av spermier i 1 år.

Psykosocial utredning vid behandling med donerade spermier 
Kostnad: 3 000 kr person/par och besök (i vissa fall behövs 2 besök). 


HSG

Kostnad: 3 000 kr

HSSG
Kostnad: 3 500 kr 


NIPT - fostertest

Ultraljud samt NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing)-blodprov
Kostnad: 6 500 kr
Läs mer om NIPT