Priser

 

Landstingsfinansierad vård

 

Fertilitetsutredning

Landstingsfinansierad
250 SEK/per person och besök (frikort gäller)

IVF-behandling

Landstingsfinansierad
250 SEK/besök och person (frikort gäller)

 

Eventuella läkemedelskostnader ingår ej i behandlingsavgiften.

Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras en avgift på 250 kr.


Gällande priser från och med 15 mars 2022.


Privatfinansierad vård 

 

Konsultation inför privat behandling/nybesök


Konsultation inför privat behandling/nybesök
2 000 kr/person*

*Inkl blodprover, ultraljud, eventuellt spermaprov och återbesök för provsvar och planering.

Här hittar du vårt erbjudande för dig som bokar nybesök hos oss till och med december 2022


Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras besöket. IVF-behandling


1 IVF-behandling
41 000 kr*
3 pack IVF-behandling
< 35 år 76 000 kr *
35-38 år 83 000 kr*
39-41 år 87 000 kr*
För paketavtal krävs att vissa villkor uppfylls, bedömning görs av läkaren. Kontakta kliniken för mer information.

Frysåterföring/FET
19 000 kr
* Exklusive läkemedelskostnad


IVF med donerade spermier D-IVF


IVF med donerade spermier - första behandling
51 000 kr*
IVF med donerade spermier - upprepad behandling
43 000 kr*
Frysåterföring/FET
19 000 kr

*Samt Pregnancy slot/barnrätt – obligatorisk engångskostnad 7 000 kr (Socialstyrelsens föreskrift att donerade spermier reserveras till barn i högst sex familjer; 6 000 kr återbetalas om behandlingen inte leder till barn).
*Psykologavgift se nedan.
*Exklusive läkemedelskostnad


Äggfrysbehandling

Äggfrysbehandling - första behandling
33 000 kr*
Äggfrysbehandling - upprepad behandling
28 000 kr*

*Exklusive läkemedelskostnad. 

IVF med egna nedfrysta äggceller

IVF behandling med egna nedfrysta äggceller
25 000 kr

IVF behandling med egna nedfrysta äggceller och med donerade spermier 
33 000 kr*

* Avgifter som kan tillkomma 
- Donerade spermier 8 000 kr 
- Samt Pregnancy slot 7 000 kr (Socialstyrelsens avgift, obligatoriskt engångsbelopp)
- Psykologavgift se nedan.


Insemination


Insemination donerade spermier 1 behandling
17 000 kr*  
Insemination donerade spermier paket om 3 behandlingar
39 000 kr*  
Insemination donerade spermier paket om 4 behandlingar
49 000 kr*Insemination med makes spermier

Insemination med makes/sambons spermier
9 000 kr*
* I avgiften ingår ultraljudsundersökningar vid behov, preparation av spermier samt ett uppföljningsbesök.


Frysa ned spermier

Frysa ned spermier
4000 kr*

*Avgift för läkarbesök tillkommer. Spermier som fryses får förvaras utan extra kostnad i ett år, räknat från första nedfrysningsdatum. Därefter betalas årlig avgift enligt då aktuell prislista.


Spermaprov

Spermaprov
3000 kr*

* I avgiften ingår läkarbesök, analys av spermaprov samt återkoppling av provsvar. 

PESA/TESA

PESA/TESA
10 000 kr*

*
I avgiften ingår operativ utredning av spermieförekomst samt eventuell nedfrysning av spermier i 1 år.


Psykolog

Psykosocial utredning vid behandling med donerade spermier 
2000 kr person/par (i vissa fall behövs 2 besök). 


Stödsamtal
500 kr

HSG/HSSG

HSG
1500 kr

HSSG
2000 kr 

Delbetalning


Tack vare vårt samarbete med Human Finans kan du nu dela upp betalningen av din behandling hos oss.

Du kan dela upp din betalning räntefritt i 3, 6, 12 månader. Vill du ha en lägre månadsbetalning har du också möjligheten att dela upp din betalning på 36, 48, 60, 72 månader men då med ränta.