Vanliga frågor

 

När kan man söka hjälp vid ofrivillig barnlöshet?

SVAR

När ett par försökt att bli gravida i mer än 1 år kallas det för ofrivillig barnlöshet, och om ingen graviditet uppnåtts under denna tid kan en fertilitetsutredning vara en god idé. Orsaken kan bero på olika saker.
Om anledning finns och är känd för att kunna försvåra en uppnådd graviditet som till exempel skada på äggledare, endometrios, komplikation vid bukoperation, utebliven menstruation och/eller ägglossning, eller att kvinnan som önskar bli gravid är över 35 år kan det finnas anledning att söka hjälp tidigare.

Hur går en fertilitetsutredning till?

SVAR

En fertilitetsutredning går ut på att ta reda på om någon orsak till infertilitet kan finnas och diskutera olika alternativ för att få hjälp med detta.Hos cirka 1/3 beror barnlösheten på orsaker hos mannen, 1/3 beror på orsaker hos kvinnan, och vid 1/3 av fallen är orsaken en kombination av manliga ock kvinnliga faktorer eller att utredningen inte hittar någon säker orsak.


Här kan du läsa mer om vad som ingår i en fertilitetsutredning.

Vilka livsstilsfaktorer kan påverka?

SVAR

  • Vikt
  • Rökning
  • Uttalad träning
  • Alkohol
  • Kost, vi rekommenderar ett extra intag av Folsyra som går att köpa på apoteket 

Var kan jag lämna blodprover?

SVAR

unilabs.se kan du hitta ditt närmaste laboratorium.

Vilka kan få hjälp? Måste man vara två och ha både fungerande ägg och sperma?

SVAR

Det finns vissa grundkrav i Sverige gällande assisterad befruktning bland annat ålder och BMI. Landstinget ställer vissa krav för att finansiera behandling, se respektive landsting.

En kvinna kan få hjälp tillsammans med kvinnlig /manlig partner eller som ensamstående.

Sedan årsskiftet är ägg-, spermie- och embryodonation tillåtna enligt lag.

Finns det vissa kriterier man måste uppfylla för att få hjälp?

SVAR

Det finns kriterier som ska uppfyllas och som skiljer sig mellan landstingsfinansierad (SLL) och privat finansiering. För SLL behandling kan kraven läsas på Reproduktionsmedicin, Karolinska Sjukhusets hemsida. För privata kliniker, se den enskilda klinikens hemsida då kraven kan skilja sig åt. Generellt gäller kraven ålder, vikt och medicinska samt psykosociala förhållanden.

Finns det någon övre åldersgräns för assisterad befruktning?

SVAR

Ja, SLL har 40 år för kvinnor och 56 för män. Privata klinker har egna gränser men för kvinnans ålder brukar gränsen vara runt 42 år eftersom kvinnans fertilitet avtar kraftig efter den åldern.

Hur mycket kostar det?

SVAR

Besök via SLL kostar 250 kr/person eller frikort. Pris för privat behandling finner du här.

Hur många IVF behandlingar kan man göra? 

SVAR

Via landstinget kan du få hjälp med upp till 3 stycken ägguttag (gäller Stockholm) med äggåterföring. Eventuella frysta embryon ingår också innan ev ytterligare ägguttag görs. Blir du gravid och får ett barn får du själv bekosta ev syskonbehandling. Via landstinget får du alltså hjälp med ett barn per par/person.

Har du som är ensamstående barn sedan tidigare eller har du ett gemensamt barn med aktuell partner bekostas behandlingen själv. Vid privata försök finns ingen gräns på antal behandlingar eftersom du finansierar allt själv, men man brukar bli rekommenderad andra alternativ och behandlingarna om behandlingen bedöms ha liten chans att lyckas.

Hur lång tid tar en utredning via landstinget?

SVAR

Vårt mål är att en fertilitetsutredning ska vara klar inom ett par månader.

Vad händer när utredningen är klar?

SVAR

När utredningen är klar kommer man på ett besök till doktorn för att diskutera fortsatt planering. Ibland kan doktor rekommendera att man börjar med ägglossningsstimulering, försöka hemma med ägglossningstest eller så skickas en remiss för behandling till Reproduktionsmedicin.

Jag har blivit godkänd från reproduktionsmedicin och vill göra min behandling hos er, hur gör jag/vi?

SVAR

Ni kontaktar kliniken via telefon 08-420 036 09 alternativt via 1177.

Vad gör man på första besöket hos läkaren när remissen är godkänd?

SVAR

Ni diskuterar behandlingsalternativ och får mer information. Planeras IVF behandling bokas även ett besök till sjuksköterskan/barnmorskan.

Kan man börja med sprutorna när som helst i menscykeln?

SVAR

Vanligtvis börjar man med injektionerna vid mensblödningens andra eller tredje dag. I vissa fall kan man börja när som helst i cykeln tex vid fertilitetsbevarande åtgärd vid allvarlig sjukdom.

Finns det andra sätt än sprutor vid IVF?

SVAR

Ja man kan använda sig av naturlig cykel (blir sällan mer än 1 ägg) eller tabletter, detta används sällan då det är betydligt mindre effektivt eftersom färre ägg växer till.

Hur lång tid tar det att göra en IVF? Från sprutstart till ägguttag?

SVAR

Det tar cirka 2 veckor +/- ett par dagar.

Vi har embryon kvar i er frys och önskar syskon, hur går vi tillväga?

SVAR

Ni kontaktar kliniken för syskonbehandling. Se priser för återföring av fryst tinat embryo.

Får man snabbare hjälp om man har gynekologiska diagnoser som tex endometrios?

SVAR

Man kan söka hjälp tidigare för fertilitetsutredning om du har PCOS, endometrios eller skador på äggledare efter operation eller infektion. Annars ska Ni ha försökt i minst 1 år utan uppnådd graviditet.

Vilka anledningar är de vanligaste till att ett heterosexuellt par ej lyckas bli gravida?

SVAR

Detta är olika i beroende på kvinnans ålder. Hos par där kvinnan är under 35 år är de vanligaste orsakerna PCOS, endometrios, äggledarskada eller manlig faktor. Hos par där den kvinnliga partnern är över 35 år är åldersrelaterad påverkan på äggstocken en allt vanligare anledning, fr.a. då kvinnan är över 38 år.

Hur lång är kötiden i Stockholm för assisterad befruktning för singlar?

SVAR

En utredning tar ett par månader(precis som för heterosexuella- och samkönade par) och sedan skickas remiss till Reproduktionsmedicin. Sedan vårdvalet kom för ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning med donerade spermier har väntetiderna blivit mycket kortare.

Var hittar jag intygen inför mötet med psykologen?

SVAR

Du finner denna genom att logga in eller kontakta kliniken, lösenord får du av kliniken. 

Varför finns en BMI gräns?

SVAR

För att BMI > 35 innebär risker vid en graviditet/förlossning och att chanserna att bli gravid vid IVF/insemination är betydligt försämrade.

Har övervikten någon betydelse för resultatet av en IVF behandling?

SVAR

Det kan vara svårare att nå äggstockarna vid ägguttaget vid övervikt och ibland kan högre hormondoser krävas.

Hur överlever embryona nedfrysningen?

SVAR

Embryon fryses ned med en ultrasnabb metod kallad vitrifikation. Embryorna skyddas av ett speciellt medel som lab använder.

Vad händer med nedfrysta embryon om man väljer att ej använda dem?

SVAR

De destrueras. 

Finns det någon maxtid för hur länge ägg får vara frysta? Hur länge kan man använda dom?

SVAR

Nej, de finns ingen maxgräns för dem i frysen, men rekommendation är att ej återföra embryon efter 46 års ålder.

Är det sant att man kan bestämma kön på barnet med PGD metoden?

SVAR

Ja fast med PGS, men det är olagligt i Sverige.

Hur mycket större sannolikhet är det att man får tvillingar vid IVF?

SVAR

I Sverige återför man vanligen 1 embryo i taget för att minska risken för tvillingar. Idag så har tvillingrisken vid IVF minskat och närmar sig den naturliga risken.

Varför används inte alltid ICSI?

SVAR

Det finns ingen anledning att göra ICSI om spermaprovet är bra då de ej föds mer barn med den metoden.

Är risken större för utomkvedshavandeskap vid IVF? 

SVAR

Ja, den är något ökad, men kan bara förekomma om äggledarna är kvar. Ibland vid tidigare utomkvedshavandeskap eller äggledarinfektioner,så är en eller båda äggledarna bortopererade.

Varför får man inte göra IVF hos er om man har en aktiv virusinfektion såsom HIV eller hepatit B/C?

SVAR

Det föreligger smittorisk vid sådan aktiv infektion och speciella instrument och inkubatorer behövs. På universitetssjukhusen pågår ett samarbete med infektionsmedicin för att möjliggöra detta och samtidigt säkerställa låg risk för smittspridning.

Vart kan man vända sig för att donera ägg? Finns det kriterier?

SVAR

Du är varmt välkommen att ansöka om att bli äggdonator hos oss. Ansökan och utredning sker genom Nordic Egg Bank, du hittar mer information här. Du kan också ringa på 010-288 90 00 om du har frågor. 

  • Du behöver vara 23-35 år
  • Du får gärna ha fött egna barn, men det är inget krav
  • Du behöver vara snus- och rökfri

Varför tittar man inte efter kromosomfel i Sverige på embryonivå som i andra länder?

SVAR

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) för att hitta kromosomfel är inte tillåtet i Sverige. Man kan få göra Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) om det finns stor risk att den framtida mannen eller kvinnan bär på anlag för en allvarlig genetisk sjukdom

Kan man göra kontroller av sjukdomar etc innan insättningen? Ärftliga risker?

SVAR

Ja vissa allvarliga sjukdomar se ovan.

Hur fungerar det om man har PCOS?

SVAR

Det är en gynnsam diagnos vid IVF då äggstockarna innehåller många ägg och därmed kan ge upphov till fler embryon, vilket ökar chansen till barn.