Ett träd till varje nyfött barn

Nordic IVF Sverige är en koncern med fyra IVF-kliniker i landet och varje år föds hundratals barn efter behandling på klinikerna.

”Det gör oss så glada eftersom det är detta som allt vårt arbete syftar till – att så många som möjligt av dem vi möter på klinikerna ska få bilda familj. Vi vill gemensamt från alla våra 4 kliniker gärna ge något till varje barn som föds, som en present till familjen. Därför har vi nu bestämt att plantera ett träd för varje barn som blir till efter behandling på våra kliniker”, säger Terése Arvidsson, Project Coordinator inom koncernen.

Varför har ni valt att plantera just ett träd till varje barn?

”Vi har funderat över olika former av gåvor till barnen och familjerna för att gratulera och visa att vi som arbetar på klinikerna också gläds med våra patienter. De finns med i våra tankar inte bara under resans gång utan även efter IVF-resan. När trädplantering kom upp som förslag tyckte samtliga att detta kändes rätt, det blir en gåva på så många olika sätt – en gåva till barnet, till familjen och samtidigt till barnets framtid, för klimatet och för arbete mot fattigdom”, säger Terése.

Hur går satsningen till?

”Vi har valt att plantera träd genom Vi-skogen, vars fantastiska arbete bekämpar både klimatförändringar och fattigdom. Detta kommer göras löpande över året, allt eftersom vi ser antalet barn som fötts.

Vi har nu ordnat med trädplantering till alla de barn som hittills fötts i år och rapporterats in till våra kliniker, vilket är jättekul! Vi önskar varje familj stort grattis från oss alla som arbetar på våra kliniker och som haft förmånen att följa er resa.”, hälsar Terése.

Om Vi-skogen:

”Träd bekämpar både fattigdom och klimatförändringar. Vi-skogen arbetar med trädplantering i östra Afrika, där de också utbildar lokala bondeorganisationer i hållbart jordbruk och agroforestry, jämställdhet och företagande. Agroforestry går ut på att låta träd växa och samverka med grödor och boskap. Det ger kvinnor och män som lever i fattigdom möjlighet att klara av klimatkrisens effekter. De ökar sin motståndskraft och kan därmed själva förbättra sina levnadsvillkor, direkt och på lång sikt. Samtidigt binds koldioxid och klimatet förbättras. Läs mer på viskogen.se