Att donera ägg skapar chans för andra att bli föräldrar

Äggdonation är den behandling som finns för de kvinnor som saknar ägg eller har ägg som inte kan ge upphov till en graviditet. Dessa par och kvinnor som längtar efter att bli förälder är i behov av något som någon annan kan ge.

Många står i kö för att få göra äggdonation – att ta emot donerade ägg. Många har väntat länge och det beror just på tillgången på donerade ägg. Inom våra klinikers verksamheter vill vi vara med och bidra till att fler kan tänka sig att hjälpa andra genom att donera ägg, och ge fler möjligheten att bli föräldrar.

Information om hur det går till och om vem som kan ansöka om att bli äggdonator finns att läsa på www.nordiceggbank.se, varmt välkommen!