Eugin Sweden satsar på patienternas psykiska hälsa

Under året inleder klinikerna Nordic IVF och Stockholm IVF en satsning för att öka det psykiska välbefinnandet i samband med behandlingar vid ofrivillig barnlöshet. Ambitionen är att ge patienterna ett mer omfattande och bredare stöd – både genom vidareutbildning av egen personal och externa samarbeten.

– Det finns så mycket normer i samhället kring graviditet och familjebildning. Det är ett stigmatiserat ämne som vi vill bidra till att göra mindre känsligt att prata om, säger Terése Arvidsson, koordinator för projektet. 

Ett av sex par i Sverige kämpar med ofrivillig barnlöshet och många lider i det tysta utan att ta hjälp för att hantera situationen. Det vill IVF-koncernen Eugin Sweden ändra på hos sina kliniker genom att satsa på sina patienters psykiska välbefinnande. Sedan tidigare erbjuder koncernen stöd från psykologer och psykoterapeuter i samband med behandling, och under året ska stödet breddas och erbjudas i fler former. Ambitionen är att patienter med önskan om utökat psykologiskt stöd, både personer som genomgår behandling och eventuella partners, ska kunna få hjälp under behandlingen.

– Vi vill hitta olika former för stöd eftersom behoven ser så olika ut. Vissa vill prata med psykolog eller psykoterapeut medan andra vill träffa personer som är i samma situation. Sedan finns de som kanske vill samlas i en yogagrupp eller träffa andra digitalt genom till exempel nätverk i en mobilapp utan att behöva lämna hemmet, säger Terése Arvidsson och fortsätter:

– Det finns så många starka känslor och stora frågor som kan uppstå i samband med behandling: Orkar vi göra en behandling till? Ska vi göra en syskonbehandling efter att vi redan har fått ett barn? Ska vi avsluta behandlingen utan att ha fått barn, och hur går vi vidare då? Vid sådana känslor kan det vara väldigt värdefullt att prata med någon som är van vid de här frågeställningarna, utöver teamet på kliniken, eller med någon som har varit i samma situation.   

Koordinerad satsning

Eugin Sweden består av fyra kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Satsningen på patienternas psykiska välmående kommer att samordnas mellan klinikerna för att hitta synergier och gemensamt utveckla arbetet. Under året kommer delar av personalen att erbjudas vidareutbildning och redan nu har koncernen identifierat flera potentiella samarbetspartners.  

Förhoppningen är att satsningen i förlängningen inte bara gör så att patienterna hos Nordic IVF och Stockholm IVF mår bättre under behandlingen utan också bidrar till att göra ofrivillig barnlöshet ett mindre stigmatiserat ämne i samhället.

– Idag väntar många länge med att bilda familj och då kan det ibland vara svårare att få barn på naturlig väg. Samtidigt är det så känsligt att prata om. För många av våra patienter upptar den här frågan hela livet, och ofta går man igenom det ensam och vågar inte prata om det med andra – där vill vi vara med och påverka. Vi har sett en del positiva förändringar under senare år; fler diskuterar ofrivillig barnlöshet i sociala medier och i traditionella medier – men vi har lång väg kvar att gå, avslutar Terése Arvidsson.