Frysa spermier

 

Varför ska jag frysa mina spermier?

Genom att frysa ned och spara spermier ges möjlighet att bevara fertilitet, i händelse av yttre faktor som kan påverka mannens infertilitet. Om du önskar frysa spermier pga allvarlig sjukdom, fr a cancer, som behandlas via landstinget får du hjälp via Karolinska, läs mer här

I en fertilitetsutredning ingår spermieanalys som en del av utredningen tillsammans med din partner.
Önskar du ingen utredning utan vill för egen del göra en analys går detta också bra men då får du själv finansiera analysen. Utredningen är då densamma som visas nedan.  


Spermafrysning i praktiken

  1. LäkarbesökÖnskar du frysa ned dina spermier behöver du först träffa en läkare som går igenom processen med dig, frågar om bland annat mediciner och sjukdomar som skulle kunna påverka provet. Du kommer även att få lämna blodprov för att utesluta att du bär på smittsam virussjukdom, såsom hepatit och HIV. Du kommer även få information om vad du ska tänka på inför lämning av provet. Det går bra att lämna prov på kliniken eller ta med en burk hem, för att sedan lämna in..
  2. Diagnostiskt prov/nedfrysningFörst lämnar du ett  prov för att se om nedfrysning är möjligt, och om kvalitén är bra fryses spermierna ned direkt. Läkaren du träffar kommer sedan meddela dig resultatet. Det man främst tittar på är antal spermier, deras rörlighet och volym. Skulle det vara så att det inte finns några spermier i utlösningen eller att provet inte uppnår kriterier för frysning kan ytterligare utredning göras, se PESA/TESA.


Att använda spermier du fryst hos oss

Har du nedfrysa spermier på kliniken kan dessa användas vid IVF-behandling eller insemination

Spermier håller många år i frysen.  


Priser

Diagnostisk spermaanalys (prislista)
Nedfrysning av spermier (prislista)
Det tillkommer sedan en årlig kostnad för förvaring av nedfrusna spermier.