Livmoderstransplantation

 

Livmodertransplantation

Stockholm IVF erbjuder konsultation, preliminär utredning, och assisterad befruktning inför livmodertransplantation. 

Specifik kirurgisk utredning, transplantation och behandling efter en livmodertransplantation utförs inte vid Stockholm IVF.

Livmodertransplantation är en behandling för kvinnor som är infertila pga. avsaknad av en fungerande livmoder. Denna absoluta livmoderfaktor-infertilitet kan bero på att kvinnan helt saknar en livmoder eller att en existerande livmoder inte fungerar, medförande att en graviditet inte kan fullföljas. Avsaknad av livmoder kan vara medfödd (MRKH syndromet) eller förvärvad (bortoperation av livmoder pga. av cancer, myom eller stor förlossningsblödning). Orsaker till att en existerande livmoder inte är funktionell är missbildning (formförändring) av livmodern, uttalade sammanväxningar i livmoderhålan, spridd adenomyos, och stora (inoperabla) myom.

Världens första barn efter livmodertransplantation föddes i Sverige 2014 och detta har följts av fler än 30 födslar efter livmodertransplantation, initialt i Sverige men under senare år även i övriga Europa, Nord-Amerika, Syd-Amerika, och Asien.

Mats Brännström, professor vid Göteborgs Universitet och läkare vid Stockholm IVF betraktas som pionjär inom forskning och klinik inom livmodertransplantation och har även varit en av de ledande kirurgerna bakom 15 av världens barn efter livmodertransplantation. Docent Lars Nilsson och med. Dr. Milan Milenkovic, tidigare kliniskt verksamma vid Stockholm IVF, var de IVF läkare som låg bakom världens första åtta barn efter livmodertransplantation. Den skönlitterära och spännande boken ”Vägen till Vincent” (Mondial Förlag) speglar den långa och resan, för föräldrar och läkare, bakom världens första barn efter livmodertransplantation.

Steg för steg


1. Utredning

Utredningen inför livmoderstransplantation är en viktig process för donator, mottagare och livmoder-mottagarens partner. Syftet med utredningen är att säkerställa goda förutsättningar för en lyckad transplantation och för en senare okomplicerad graviditet i den transplanterade livmodern. Samtidigt är det viktigt att säkra att recipientens äggceller är av god kvalitet samt att mannens spermier kan befrukta äggcellerna. Detta görs genom att recipienten och hennes partner genomgår IVF i god tid innan transplantationen. Denna IVF behandling kan göras vid Stockholm IV, som har en mycket stor och lång erfarenhet av de komplicerade förhållanden som föreligger vid IVF inför och efter livmodertransplantation.

2. Livmoderstransplantation

Livmoderstransplantationen görs först när utredningen har kommit fram till att all tre individer (recipient, recipientens partner, donator) är lämpliga för transplantationen. Transplantationerna görs inte av Stockholm IVFs personal, då vi endast har en rådgivande funktion i initial utredning samt att vi kan utföra assisterad befruktning innan en transplantation. Transplantationerna kan endast utföras vid större sjukhus med en stor och långvarig organisation inom avancerad gynekologisk kirurgi samt transplantationskirurgi. Normalt kommer både donator och recipienten till sjukhuset först samma morgon som transplantationen skall genomföras. På sjukhuset är ett operationslag med bland annat gynekologer och transplantationskirurger redo att genomföra dagens två operationer som illustreras nedan.

Steg 1. Donatoroperation. Livmodern med blodkärl frigörs från kringliggande organ inklusive äggledar
Steg 2: Genomspolning av donatorlivmoderns blodkärl med kylande och preserverande vätskor
Steg 2: Genomspolning av donatorlivmoderns blodkärl med kylande och preserverande vätskor

3. Efter transplantation

Både donator och recipient vårdas på den postoperativa enheten under natten och flyttas sen till sjukhusets vårdavdelning för ca en veckas postoperativ vård efter transplantationen. Recipienten har redan innan transplantationen påbörjat immunnedsättande behandling för att förhindra avstötning av organet. Vårdtiden är cirka en vecka.

Menstruationerna kommer oftast inom en till två månader och fortsätter sen regelbundet. Under det första året efter transplantationen är det viktigt att undersöka livmodern med täta intervall för att säkerställa att blodflödet är normalt och att det inte sker någon avstötning av organet. Ungefär 10 månader efter transplantationen är det tid att börja återföra embryon för att bli gravid.. Embryotransfer sker sen på vanligt sätt som vid återföring av frysta embryon (Frys-ET) efter vanlig IVF. En graviditet kontrolleras vanligen av läkare med jämna intervall.

Förlossningen skall ske genom kejsarsnitt. Detta görs på vanligt sätt ungefär några få veckor innan graviditeten är fullgången. Den transplanterade livmodern kan sen vara kvar för att möjliggöra ytterligare graviditet. En eventuell ny graviditet kan påbörjas ca 6 månader efter förlossning.

Efter en kirurgiskt lyckad livmodertransplantation är chansen till att få barn drygt 80%.

 

Uppdaterad: 2020-09-02