Spermaprov

 

Spermieproduktion

Varje dygn bildas det flera miljoner spermier i testiklarnas sädesgångar. I väntan på sädesuttömning lagras de i bitestiklarna och vid utlösning transporteras de genom sädesledarna till urinröret där de blandas med sekret från prostata. Genom muskelceller som finns i sädesledaren slungas de sedan ut vid utlösning. Sädesvätskan består av sekret från sädesblåsor, bitestiklar och från prostata samt spermier.

Spermaprov

På vårt laboratorium utför vi spermaanalyser där vi tittar på koncentration, rörlighet samt mängd spermier. 


Avvikande spermaprov

Avvikande spermaprov innebär oftast nedsatt rörlighet eller mängd spermier. Detta kan exempelvis bero på att mannen exponerats för giftiga ämnen, t.ex. lösningsmedel, anabola steroider, narkotika eller PCB. Ålder kan vara en faktor.

Ibland saknas spermier i utlösningen (azoospermi). Detta kan till exempel bero på att man steriliserat sig, en hormonrubbning, genetisk rubbning eller att sädesledarna är blockerade pga. cystisk fibros eller en tidigare genomgången testikelinflammation.

Om spermier saknas i utlösningen hittar man ofta spermierna i bitestiklarna eller testiklarna genom ett mindre ingrepp PESA/TESA, se nedan.

Behandlingsmetod vid avsaknad av spermier: PESA/TESA

Om inga spermier finns i provet letar man efter spermier i bitestikeln (PESA) eller testikeln (TESA).
Ingreppet görs i lokalbedövning via biopsier. Efteråt erbjuder vi fika och man brukar kunna gå hem efter någon timme. Vi rekommenderar att man är ledig denna dag eftersom att du kommer få smärtstillande mediciner.

Hittar man inga spermier vid PESA/TESA finns det andra sätt att bli förälder på.