IVF-behandling

 

IVF (In Vitro Fertilisering), också kallad provrörsbefruktning, är den vanligaste behandlingen inom assisterad befruktning. En IVF-behandling med donerade spermier kallas Donations IVF (D-IVF). Innan behandlingen startar ska kvinnan och eventuell partner genomfört en fertilitetsutredningHar ni gjort fertilitetsutredningen på annan klinik så är det viktigt att vi får tillgång till alla journalanteckningar och laboratorieresultat.

En IVF-behandling består av tre delar:

  1. Behandling med hormonstimulering 
  2. Ägguttag
  3. Återföring av befruktat ägg - ett embryo


1. Behandling med hormonstimulering

Målet med hormonstimuleringen är att få fram flera mogna ägg än vid en normal menscykeln. Vid behandlingen inför äggplockningen används hormonet FSH (eller hMG) som du tar via sprutor. Sprutorna tas i varierande doser i cirka 10-14 dagar. Läkaren som är ansvarig för planeringen av din behandling bestämmer vilka mediciner och vilka doser du ska ta. Tekniken för sprutorna är enkel och instruktioner ges på kliniken men finns även att se på film på medicininstruktioner.se.

Under behandling följer vi tillväxten av äggblåsorna med ultraljud som vanligen görs vid 2-3 tillfällen. Det är normalt att efter någon vecka med hormonstimulering känna sig spänd och öm i magen samt bröst. Vi är tillgängliga för råd och frågor via telefon eller 1177. 

På apoteket kan du få en behållare för att samla de använda sprutorna i. Apoteket tar sedan emot behållaren när behandlingen är avslutad för att se till att de sorteras på rätt sätt, läs mer här.

2. Ägguttaget

När läkaren bedömer att äggblåsorna är tillräckligt stora ges en tid för en sista spruta som ska göra äggcellerna mogna. Denna injektion är viktig att ta vid exakt angiven tid då de annars kan påverka resultatet av behandlingen. Ägguttaget tar cirka 10-15 minuter och vi rekommenderar att man är ledig denna dag eftersom att du kommer få smärtstillande mediciner. Efter ingreppet bjuder vi på fika. Man brukar kunna gå hem efter någon timme. 

Spermaprov

Samma dag som ägguttaget görs, lämnar manliga partner sperma hos oss. Mannen får då låna ett mindre rum där man ska få utlösning i en plastmugg eller så tas provet med till kliniken hemifrån om resvägen är mindre än en timme. Inför en spermalämning ska man inte haft utlösning på två dagar men det ska inte ha gått längre tid än fem dagar. Man får inte använda glidmedel eller kondom när man onanerar för att få fram provet. 

För de som ska använda sig av donerade spermier har laboratoriet förberett för detta. 

Befruktning

Vanligast är att äggcellerna läggs tillsammans med spermierna som själva får hitta till äggen för befruktning (IVF) men finns det tecken på reducerad spermiekvalitet används istället Intra Cytoplasmatisk Spermie Injektion (ICSI)-teknik. Spermien injiceras då in genom äggcellens skal, för att befruktning sen ska ske på naturligt sätt. 

När allt går som det ska delar sig den befruktade äggcellen till flera celler för att bli ett växande embryo.

Se film på embryots utveckling här.


3. Återföring av ett befruktat ägg - Embryo Transfer

De embryon som har skapats får nu växa ytterligare några dygn för att sen sättas in livmoderhålan, genom embryo transfer (ET), några dagar efter ägguttaget. Detta görs som en vanlig gynekologisk undersökning, där en mycket tunn kateter förs in genom livmoderhalsen och in i livmoderhålan. Via katetern placeras embryot i livmoderhålan. 

De tömda äggblåsorna kommer producera gulkroppshormon - progesteron, som vid återföring även ges extra i form av en vaginal tablett. Efter embryoåterföringen kan man leva som vanligt men bör undvika alkohol och nikotin.

Normalt sker återföring av ett embryo, de embryon som inte återförs kan vid god kvalité frysas ned och kan sen återföras vid senare tillfälle om behandlingen inte lyckas eller för syskonbehandling. Läs nedan om återföring av fryst tinat embryo. 

Uppföljning

Efter två veckor tas ett graviditetstest hemma för att se om behandlingen lyckats, annars kommer vanligen mensen 1-2 veckor efter embryo transfer. 


Återföring av fryst tinat embryo

Efter en IVF-behandling finns det oftast nedfrysta embryon som kan användas vid senare försök att bli gravid. Detta görs genom s.k. fryst embryo transfer (FET). Detta görs på samma vis som tidigare beskrivet om embryo transfer.

Före embryot förs in i livmodern måste livmoderns slemhinna (endometrium) stimuleras och förtjockas för att acceptera embryot och inleda en graviditet. Det finns två metoder för att förbereda livmodern.

  1. I de fall då kvinnan har regelbunden menscykel och ägglossning rekommenderas återföring i naturlig cykel. Kvinnan tar då ägglossningstest från cykeldag 9. När testen indikerar att ägglossning ska ske kontaktas kliniken och vi planerar för återföring. I samband med ägglossning är slemhinnan nämligen tjock och redo för ett embryo och graviditet. 
  2. Hormonmediciner kan också ges för att stimulera slemhinnans tillväxt om kvinnan inte har någon menscykel eller svårigheter att hitta sin ägglossning. 

Lagar och regler

Enligt lag får embryon förvaras frysta i 10 år från nedfrysningsdatum. Har ni fryst ned embryon som par behöver båda ge sitt samtycke inför varje återföring. Samtycket lämnas personligen i samband med återföringen eller genom 1177.

Saknas samtycke utförs inte behandlingen.

Önskar man av någon anledning destruera embryon ska en blankett fyllas i, hitta den här.


Kostnader & Priser

Uppfyller du/ni kriterierna för regionfinansierad behandling kostar besöket 250kr/person. Frikort gäller.

För privatfinansierad behandling se priser här.

Tips & Råd

  • Vi rekommenderar att du från behandlingsstart avstår från oskyddat samlag. Undvik även alkohol och nikotin. 
  • Titta gärna igenom instruktionsfilmerna en extra gång innan du startat med injektionerna på Medicininstruktioner.se
  •  Unilabs.se kan ni hitta närmaste provtagningsenhet. 
  • Läs mer här om Reproduktionsmedicins regler och grundkrav för offentlig assisterad befruktning.
  • Hitta vilka ägglossningstest vi rekommenderar här Ägglossningstest