Vårt team

 

Linda Bjärgestad Lamp

Verksamhets- och klinikchef, Leg. sjuksköterska

Tidigare avdelningschef. Jobbat flera år inom öppenvård, med tidigare specialkunskap inom diabetes, infertilitet och kvinnosjukvård. Internationell erfarenhet med mångårigt arbete i USA och Australien. Påbyggnadskurser inom infertilitet.

Talar svenska och engelska.

Mats Brännström

Överläkare, Professor

Internationellt ledande forskare inom reproduktionsfysiologi och infertilitet sedan 1980-talet. Ledare av teamet bakom världens första lyckade livmoderstransplantation. Kliniskt aktiv inom avancerad gynekologisk kirurgi och IVF. Verksam inom reproduktionsmedicin och forskning inom äggstocksfysiologi i över 40 år, med arbete inom detta område i Australien, USA, Japan och Kanada. Internationellt flitigt anlitad föreläsare vid kongresser inom Reproduktionsmedicin. Gästprofessor vid Harvard och Mayo Clinic i USA samt Univ. Versailles, Frankrike.

Talar svenska och engelska.

Sujata Lalit Kumar

Överläkare

Erfarenhet av IVF från Reproduktionsmedicin-enheten vid Karolinska Universitetssjukhuset och IVI kliniker i Spanien och Indien. Disputerat inom området implantation och aktiv forskare.

Talar svenska, engelska, hindi, kannada och marathi


 

Ghada Hussein

Medicinskt ansvarig läkare, Överläkare, M.D; Ph,D

Subspecialist inom Reproduktions medicin med lång erfarenhet från IVF kliniker i Irak, Qatar och Jordanien. Senaste åren arbete vid Reproduktions medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fertilitetsansvarig läkare i Värmland region. Även tidigare karriär som embryolog och laboratoriechef internationellt. Forskar inom manlig infertilitet,
reproduktions-immunologi och miljöns påverkan på äggstockar och könsceller.

 Talar arabiska, engelska och svenska

Jan Rapp

Specialistläkare

Lång erfarenhet från förlossningsvård och gynekologisk kirurgi med särskild inriktning på förändringar i livmodern och livmoderhalsen. Arbetat som läkare i flera afrikanska länder och varit kursledare i avancerad förlossningskunskap inför svenska kirurgers uppdrag för Läkare utan Gränser. Ledare för Biogasakademin prisad som "Månadens Stockholmare" och "Årets Svenska Miljöhjälte". Tack vare detta engagemang från Jan så används nu matavfallet från alla sjukhus i Stockholms län för att driva bilar klimatsmart på biogas.

Talar svenska, engelska, spanska och portugisiska.


Gerasimos Tzortzatos

Överläkare, Medicine Doktor

Subspecialist inom Reproduktionsmedicin och lång erfarenhet av IVF från Reproduktionsmedicin-enheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska Sjukhuset. Specialintressen är manlig infertilitet och donationsbehandling. Aktiv forskning inom livmodersfaktorinfertilitet.

Talar svenska, engelska och grekiska.

Lovisa Bergfeldt

Enhetsledare, Leg. Barnmorska, sjuksköterska

Tidigare sjuksköterska inom gynekologi vid Södersjukhuset. Därefter barnmorskeutbildning vid Karolinska Institutet. Har även lästkurser inom sexologi samt påbyggnadskurser inom infertilitet.


Talar svenska och engelska.

Irina Romanova

Leg. sjuksköterska

Mångårig erfarenhet inom öppenvård och hemsjukvård med vidare utbildning
inom diabetes. Påbyggnadskurser inom infertilitet.

Talar svenska, engelska och ryska.

Helena Bergman

Leg. sjuksköterska

Charlotte Strömberg 

Undersköterska

Har många års erfarenhet av gynekologi på Södersjukhuset med akutvård. 

Talar svenska och engelska.

Karin Dahlgren

Chefsembryolog

Leg. biomedicinsk analytiker inom klinisk kemi. Tjugo års erfarenhet inom andrologi och embryologi, på offentliga (Karolinska universitetssjukhuset Solna och Huddinge) och privata kliniker. Utbildad internrevisor ISO 9001.

Talar svenska och engelska.

Wesam Alnahal

Embryolog, Master i Embryologi

Kandidat examen i Medicinsk Teknologi och Vetenskap, Master i Human Assisterad Befruktning och Embryologi, vid Valencia University, Spanien. Klinisk embryolog med 10 års erfarenhet vid ledande IVF-kliniker i Saudi Arabien, Syrien och Jordanien.


Talar svenska, engelska och arabiska.

Paula Borg

Embryolog

Lic.-examen i regenerativ cellbiologi.
Tio års erfarenhet som embryolog.

Talar svenska och engelska.

Elsa Mesfin

Embryolog
Biomedicinsk analytiker och laboratorieingenjör. Har tidigare arbetat på Reproduktionsmedicin, Karolinska. 

Talar svenska, engelska och tigrinja.

Carina Skeppner Tolvanen

Undersköterska

Tidigare erfarenhet från Reproduktionsmedicin Huddinge sjukhus.

Talar svenska och engelska.

Felicia Bjärgestad

Receptionist

Andreas Kivinen

Leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling, leg. psykoterapeut

Andreas har långvarig erfarenhet från att ha jobbat inom psykiatri och beteendemedicin både i Sverige och Finland. Han har tidigare även arbetat inom familjerådgivning och skola. 

Talar svenska, engelska och finska.