Äggfrysning

 

Äggfrysning även kallat social freezing används för att bevara och förlänga sin fertila period (av exempelvis ålders eller sociala skäl) med behandling som patienten själv bekostar. Denna möjlighet har tidigare endast funnits för att bevara fertilitet hos unga cancerpatienter innan behandling. Äggfrysningen finansieras då av landstinget, läs mer härVi vet även att äggens befruktningsförmåga minskar med åldern varför vi inte erbjuder äggfrysning till kvinnor som fyllt 39 år.

Varför frysa ägg?

Tack vare förbättrad sjukvård ökar medellivslängden stadigt i Sverige. Dessutom är samhället mer jämställt idag än tidigare. Detta har medfört att många kvinnor gärna satsar på lång utbildning och karriär innan de försöker få barn. Sammantaget med andra faktorer är det inte lika självklart att kvinnor idag vill få barn i lika tidig ålder som förut. Andra orsaker kan till exempel vara att man inte funnit sin partner att skaffa barn med eller att man har hälsoproblem som man vill behandla innan man vill få eventuella barn. Oavsett ålder kan antalet äggceller som är kvar i äggstockarna variera. 

Varför ska du välja oss?

På Stockholm IVF har personalen stor erfarenhet av äggfrysning. Stockholm IVF har nära samarbeten med flera världsledande forskare inom äggfrysning.

Hur går nedfrysningen till?

Det har tidigare varit svårt att frysa obefruktade äggceller, då dessa celler är mer ”ömtåliga” än befruktade embryon. Genom forskning har en ny ultrasnabb frysteknik, som kallas vitrifikation, visat sig effektiv för att bevara obefruktade äggceller. Äggcellen fryses ned i flytande kväve till -176 grader på mindre än en sekund. De nedfrusna äggcellerna förseglas sedan i speciella skyddande strån och dessa förvaras i flytande kväve. Förvaring kan ske under flera år och äggcellerna behåller kvalitén från tiden för nedfrysning för att sedan kunna tinas när du vill använda dem för IVF.

Äggfrysning i praktiken

  1. Boka tid för en konsultation. Detta görs genom att ringa till kliniken eller boka tid via 1177I konsultationen ingår ett nybesök till doktorn där ni går igenom hälsohistorik, gör en ultraljudskontroll av äggstockarna och du får ofta lämna ett blodprov för att få en bild av äggcellsreserven (AMH). Du får sedan en tid för ett återbesök, eller telefonkonsultation där ni går igenom provsvaren och diskuterar förutsättningar för en behandling och hur många försök som kan tänkas behövas beroende på just dina förutsättningar. Konsultation inkluderar läkarbesök, ultraljud, blodprover och återbesök. Prislista för behandlingen se här. 
  2. Behandling med hormonstimulering. Målet med hormonstimuleringen är att få fram ett stort antal mogna ägg. Vid behandlingen inför äggplockningen används hormonet FSH(eller hMG) som du tar via sprutor. Sprutorna tas i varierande doser i cirka 10-14 dagar. Läkaren som är ansvarig för planeringen av din behandling bestämmer vilka mediciner och vilka doser du ska ta. Tekniken för sprutorna är enkel och instruktioner ges på kliniken men finns även att se på film på medicininstruktioner.se.  Under behandling följer vi tillväxten av äggblåsorna med ultraljud som vanligen görs vid 2-3 tillfällen. Det är normalt att efter någon vecka med hormonstimulering känna sig spänd och öm i magen samt bröst. Vi tillgängliga för råd och frågor via telefon eller 1177. På apoteket kan du få en behållare för att samla de använda sprutorna i. Apoteket tar sedan emot behållaren när behandlingen är avslutad för att se till att de sorteras på rätt sätt, läs mer här.
  3. Ägguttaget. När läkaren bedömer att äggblåsorna är tillräckligt stora ges en tid för en sista spruta som ska göra äggcellerna mogna för uthämtning. Denna injektion är viktig att ta vid exakt angiven tid då de annars kan påverka resultatet av behandlingen. Ägguttaget tar cirka 10-15 minuter och vi rekommenderar att man är ledig denna dag eftersom att du kommer få smärtstillande mediciner. Efter ingreppet erbjuder vi fika och man brukar kunna gå hem efter någon timme.


Att använda ägg som du har i vår frys

Som patient får du reducerat pris på IVF behandling med dina tidigare nedfryst äggceller. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer får du använda dina nedfrysta äggceller till den dagen du fyller 46 år.

De upptinade äggcellernas befruktas med din partners spermier eller donerade spermier. Dagen efter befruktning undersöks varje äggcell under mikroskop för att se vilka som utvecklats till embryon. Embryot med högst kvalitet väljs för embryo transfer, vilket förhoppningsvis leder till en graviditet. Chansen till graviditet kan påverkas av hur gammal du var när äggen frystes ned. 

Om flera embryon är av god kvalitet fryses dessa för framtida användning. 


Priser

Se här.