Insemination

 

Ett sätt att försöka åstadkomma befruktning utan samlag kallas insemination. För att genomföra denna behandling behöver du/ni först genomgå en fertilitetsutredning. Kvinnan kan göra behandling som ensamstående eller i en parrelation som ska vara stabil. Insemination kan göras med partners spermier (AIH) eller med donerade spermier (AID).

Insemination med donerade spermier

Vid behandling med donerade spermier (AID) behöver du/ni träffa en beteendevetare (psykolog) för behandling i Sverige. Efter ett samtal med kvinnan/paret som ska genomgå insemination med donerade spermier görs en bedömning för att säkerställa att barnet kommer växa upp under trygga förhållanden. Intyg som ska bifogas till besöket finns här

Donatorn

Enligt svensk lag har ett barn som tillkommit med hjälp av donerade spermier rätt att få reda på donatorns identitet vid mogen ålder eller senast vid 18 år. Uppgifterna om namn och personnummer på donatorn sparas därför i 70 år från donationstillfället. Föräldrarna har aldrig rätt att få reda på donatorns identitet. Donatorn och barnet har inga sociala, juridiska eller ekonomiska skyldigheter eller rättigheter gentemot varandra. För att läsa mer om hur man pratat med sitt barn om sitt genetiska ursprung, se kunskapsguiden.se 


Som regel matchas donatorn mot ett flertal egenskaper hos föräldern. Vanligen matchas etnicitet, ögonfärg, hårfärg och längd. På detta sätt finns det goda förutsättningar för likhet mellan barn och förälder. Är ni två blivande förädlar matchas donatorn med den person som inte ska bära barnet. Behandlande läkare väljer lämplig donator.

De spermiedonatorer som används är noga utvalda. Donatorn ska vara frisk och inte ha någon allvarlig ärftlig sjukdom i sin släkt. Ålder på donatorn är mellan 20-45 år. Spermaprov ska vara normalt och klara nedfrysning och upptining. Donerade spermier nedfryses innan de kan användas för behandling. Under en karenstid tas blodprover, som upprepas vid ett eller flera tillfällen, detta för att tillförsäkra att donatorn inte har burit på smittsam infektion under tiden då provet lämnades.

Donatorn träffar både läkare och beteendevetare innan han godkänns som donator. 

Korta väntetider

Sedan 2018 kan fritt vårdval tillämpas för inseminationsbehandlingar med donerade spermier och sedan 2019 även IVF med donerade spermier (D-IVF). I Stockholm har patienter som blivit godkända för landstingsfinansierad behandling fritt val att välja vilken klinik de önskar göra sin behandling på. För dessa behandlingar rekvireras då donerade spermier från en svensk vävnadsinrättning. Sedan vårdvalet har väntetiderna förkortats och de flesta kan påbörja insemination inom ett par månader. Patienter som bedöms ha behov av högspecialiserad vård kallas till Reproduktionsmedicin på Karolinska. Behandling med donerade spermier omfattas inte av vårdgarantin. 

Vid privat behandling rekvireras donatorsperma från två av Europas ledande spermabanker i Köpenhamn. 

Familjerätter

Familjerätt är för att garantera att en spermiedonator inte ger upphov till alltför många barn. En donator får i Sverige inte ge upphov till barn i fler än 6 familjer. Gör du en egenfinansierad behandling får du betala en avgift för donatorn till Socialstyrelsen på 7000 kr. 

Behandling med partners spermier

Vid behandling med partners spermier lämnas dessa till kliniken på behandlingsdagens morgon enligt överenskommelse. 


Hur går inseminationen till?

Kvinnor med regelbundna menstruationcykler har i regel ägglossning i varje månad. Ägglossningen inträffar vanligtvis två veckor innan menstruation. Kontroll av ägglossningen kan ske med hjälp av urinstickor, och vi rekommenderar dessa.   

Ibland behövs det hjälp med tablettbehandling (Letrozol) för att framkalla ägglossning, läs mer här. I sådant fall görs ultraljudskontroll(er) för att bedöma tillväxt av äggblåsor. Om fler än 2 äggblåsor mognar samtidigt avbryts behandlingen. 

Om du/ni ska göra inseminering hos oss innebär det följande:

  1. Planering av bäst tidpunkten. För att chansen till befruktning ska vara maximal vill vi vara säkra på att du  har ägglossning i samband med behandlingen. För att hitta den använder du ägglossningstest hemma (länk). Dessa brukar man börja med nio dagar efter mensens första dag (cykeldag 9). Kontakta kliniken när mensen inträffar via telefon eller 1177. Insemination sker sedan vanligtvis samma dag eller dagen efter att testet visat positivt.
  2. Insemination. Insemination utförs av en läkare eller barnmorska. Det är en snabb behandling som tar cirka 5 minuter och görs på ett läkarrum eller behandlingsrum. Spermier placeras i livmoderhålan via en tunn plastkateter ungefär som vid en gynundersökning. Efter behandlingen kan kvinnan leva som vanligt men undvika alkohol och nikotin. 

Uppföljning sker med graviditetstest två veckor efter behandling. 


Syskonbehandling

Har du/ni fått behandling via landstinget kan ni finna de senast uppdaterade reglerna här. Denna behandling finansieras av er själva. 

Har ni finansierat er behandling själv och önskar syskon kontakta oss så hjälper vi er!

Behandling för att få syskon med spermier från samma donator kan inte alltid garanteras. 


Priser