Samtalsstöd

 

Hitta stöd under behandlingen

Alla vi som arbetar på Stockholm IVF förstår att en fertilitetsbehandling kan vara krävande, oavsett om behandlingen lyckas eller inte. Känslor av stress, psykisk påfrestning och maktlöshet är vanliga. 

Vi har följande samarbeten inom samtalsterapi:

  • PsykologiHuset  - här kan du som bor i Stockholm boka kommunal familjerådgivning med psykolog eller psykoterapeut. Du bokar via 073-55 40 161 eller via PsykologiHuset.

  • Bumby App - För många betyder det mycket att hitta andra som genomgår liknande situationer som en själv och det finns möjlighet genom nätverket som Bumby App driver. Bakom appen finns två eldsjälar, Elin och Andrea, som själva har lång erfarenhet av ofrivillig barnlöshet och har startat appen just för att de själva upplevt att detta saknats. Du hittar Bumpy App här.

  • Tina Börjesson, samtalsterapeut och coach, erbjuder enskilda samtal och stödsamtal i grupp online. Tina är utbildad specialistsjuksköterska och har lång erfarenhet av att möta personer i behov av stöd under sin fertilitetsresa. Du hittar mer information om Tina här. 

Psykosocial utredning

Inför behandling med donerade spermier är det enligt lag obligatoriskt att träffa en psykolog. Efter ett eller två samtal görs en bedömning för att säkerställa att barnet kommer växa upp under trygga förhållanden. En lista på intyg som ska bifogas till besöket finns här.