Samtalsstöd

 

Stödjande samtal

Alla vi som arbetar på Stockholm IVF förstår att en fertilitetsbehandling kan vara krävande, oavsett om behandlingen lyckas eller inte. Känslor av stress, psykisk påfrestning och maktlöshet är vanliga. 

Vi har följande samarbeten inom samtalsterapi:

  • Nina Psykologi  - här kan du som bor i Stockholm boka kommunal familjerådgivning med psykolog eller psykoterapeut. Du bokar via 08-684 296 00 eller via nina.se.  
  • Tina Börjesson, samtalsterapeut och coach, erbjuder enskilda samtal och stödsamtal i grupp online. Tina är utbildad specialistsjuksköterska och har lång erfarenhet av att möta personer i behov av stöd under sin fertilitetsresa. Du hittar mer information om Tina här. 

Psykosocial utredning

Inför behandling med donerade spermier är det enligt lag obligatoriskt att träffa en psykolog. Efter ett eller två samtal görs en bedömning för att säkerställa att barnet kommer växa upp under trygga förhållanden. En lista på intyg som ska bifogas till besöket finns här.