Psykolog

 

Stödjande samtal

Alla vi som arbetar på Stockholm IVF förstår att en fertilitetsbehandling kan vara krävande, oavsett om behandlingen lyckas eller inte. Känslor av stress, psykisk påfrestning och maktlöshet är vanliga. Onsdagskvällar erbjuder vi tider till vår psykolog, se prislista.

Psykosocial utredning

Inför behandling med donerade spermier är det enligt lag obligatoriskt att träffa en psykolog. Efter ett eller två samtal görs en bedömning för att säkerställa att barnet kommer växa upp under trygga förhållanden. En lista på intyg som ska bifogas till besöket finns här.