Vi vill påminna er om att tidigare riktlinjer ang covid-19 fortfarande gäller!

Detta innebär att våra fertilitetsbehandlingar kommer kunna utföras så länge du inte har sjukdomssymtom eller några riskfaktorer.

Planerar ni utlandsvistelse gäller två veckors karantän innan besök kan göras på kliniken igen. 

För att minimera eventuell smittspridning av Covid-19, kommer endast den person-/er som har bokat besök få träffa läkaren. Anhöriga kommer tyvärr ej att kunna närvara vid undersökning-/behandlingar.

Vid ankomst till kliniken vänligen tvätta och sprita händerna!  

https://youtu.be/vjkEb-3u1bE