Varför är assisterad befruktning så tabubelagt?

Assisterad befruktning är vanligt förekommande i dagens samhälle. Men varför är det så svårt att prata om det?

Detta är en sammanfattning utifrån artikeln Why is Assisted Reproduction so taboo? som är skriven inom vår koncern Eugin.

Varför är det så svårt att tala om assisterad befruktning? När någon tar upp problem om sin infertilitet kan man märka av en viss oro eller tystnad i vissa sammanhang. Varför är det ett tabubelagt ämne när 1 av 6 par har svårt att bli gravida, med andra ord nästan 80 miljoner par över hela världen? Det är inte ovanligt att alla på något sätt känner någon inom sin egen familj- eller vänkrets som är drabbad av ofrivillig barnlöshet. Det kan vara din syster, vän, din granne eller kollega. Vi vet att det blir allt vanligare med assisterad befruktning. Så varför är det så svårt att prata om det? Kan det bero på rädsla eller skam?

Att genomgå assisterad befruktning är kopplat till ens privatliv, till den mest intima sfären, till sexualitet och reproduktion. Att prata om det kan ge en känsla av att exponera sig själv. Det kan kännas som att man berättar om ett misslyckande inom något som för många kan ses som något enkelt och naturligt – alltså att få ett barn.

Förutom detta måste vi lägga till hur andra ser på det. Därför är det vanligt att man föredrar att vara tyst, vilket kan förstärka ens känsla av isolering och bidra till att ämnet fortsätter att vara tabubelagt.

Men under de senaste åren har ämnet uppmärksammats allt mer, tack vare olika tv-program, forum, bloggar, diskussionsgrupper och stödföreningar för infertila par, och då bryts tystnaden alltmer. Det har gjorts avsevärda framsteg, även om tabut fortfarande finns kvar.

Ju mer man vågar lyfta ämnet och tala öppet om det, desto oftare inser man hur många andra som befinner sig i en liknande situation. Känslan av ensamhet kan lindras och stödet i varandra kan ge kraft att orka ta sig igenom processen av behandlingar.

Att genomgå assisterad reproduktion kan kännas skrämmande men kan för många vara nyckeln till chansen att bilda familj. En möjlighet som uppskattas av alla de som drömmer om att bli föräldrar.