Vår systerklinik Nordic IVF firar 15 års jubileum

I år är det 15 år sedan vår systerklinik Nordic IVF slog upp portarna till sin första klinik i Göteborg, som numera finns på Odinsgatan 10!

Mycket har hänt sedan dess och många områden inom verksamheten har utvecklats. Under resans gång har vi blivit en stark koncern bestående av fyra kliniker i landet med en av världens största internationella IVF-aktörer i ryggen.

Vägen hit

År 2007 startades Nordic IVF Göteborg (under dåvarande namnet IVF-kliniken Göteborg) av grundarna Ulf Zackrisson och Sven Nielsen, specialistläkare inom gynekologi & obstetrik, som sedan tidigare hade erfarenhet av att driva verksamheter inom området då de även är grundarna av Göteborgs Kvinnoklinik. Tillsammans med ytterligare en specialistläkare, Pia Saldeen, startades 2013 Nordic IVF i Malmö. Den tredje kliniken att öppna inom samma varumärke hösten 2017 var Nordic IVF Stockholm i Solna.

Strax därefter valde grundarna att förstärka klinikerna ytterligare genom att starta Nordic IVF group, som innebar ett starkt samarbete med kliniken Stockholm IVF, en IVF-klinik som startade 2015 av professor Mats Brännström i Hammarby Sjöstad.

Under sommaren 2018 blev de svenska klinikerna uppköpta av spanska Eugin och bildade därmed koncernen Eugin Sweden AB. Eugin är en av världens ledande aktörer inom IVF och sammanslagningen har möjliggjort att vi kan erbjuda ännu bättre förutsättningar och öka möjligheterna för våra kunder att bli föräldrar. Spanska Eugin är en IVF-koncern med ett 20-tal kliniker i Europa, Nord- och Sydamerika. Idag är svenska Eugin en koncern med ca 70 anställda.

Specialister inom ofrivillig barnlöshet

Våra kliniker har medarbetare med lång erfarenhet och mycket kunskap inom fertilitetsområdet och utför utredning och behandling inom ofrivillig barnlöshet. Utbudet av behandlingsmetoder på klinikerna har utökats under tiden då framåtandan, forskning och utveckling varit stark men också då lagändringar gett nya möjligheter för våra patienter att bilda familj.

Exempel på nya metoder som införts under resans gång är äggfrys, som Nordic IVF var först i Norden med att införa 2011, insemination och IVF med donerade spermier, samt äggdonation.

Blick framåt

Vår vision är att vi ska hjälpa så många som möjligt i sin längtan att bilda familj. Detta gör vi genom att ha en stark koncern med engagerade medarbetare som är trygga i sin kompetens och genom en tydlig ledning som brinner för sitt arbete.

– Vi har redan bland de bästa medarbetarna som branschen kan erbjuda. Dessutom står våra medarbetare inom svenska Eugin för den absoluta merparten av vetenskapliga publikationer inom privat IVF i Sverige. Vi ligger långt fram inom forskning och utveckling vilket bidrar till både stolthet bland våra medarbetare men även möjlighet att erbjuda goda förutsättningar och öka möjligheterna till dem som har en längtan att bli föräldrar, avslutar Jörgen Malmenskog – VD för Eugin Sweden.