Läs om vår äggdonationsverksamhet!

Här kan du ta del av en intervju som villhabarn.se skrivit om Malin Wernås som ansvarar för vår verksamhet inom äggdonation. Du kan också läsa om en av våra donatorer och hur hon resonerar kring att donera ägg.

https://villhabarn.se/2022/03/aggdonation-2/