IVF-läkaren om sorgen när behandlingen inte lyckas

Även om ett par får mycket stöd är besvikelsen alltid stor när en behandling måste avbrytas, men enligt Ghada Hussein är acceptansen ofta större om läkaren har varit noga med att berätta om hur förutsättningarna för det specifika paret ser ut. Samtidigt måste läkaren hantera sina egna känslor när en behandling inte lyckas.

– När jag sitter där i min läkarrock tillsammans med ett par så tror många att jag bara är en läkare, men jag är också en människa med känslor som förstår hur de känner och tar med mitt medlidande hem.
Det är något som vi måste hantera som IVF-läkare och precis som jag säger till mina patienter så är hoppet nästan aldrig helt släckt, säger Ghada Hussein innan hon avslutar:
– Man ska aldrig ge upp. Chansen kan komma, utvecklingen och forskningen går ständigt framåt. Det som är omöjligt idag kan bli möjligt imorgon.
Läs hela artikeln här.