Eugin Sweden satsar på ledarskap inom IVF-branschen

Vi är inne i en spännande resa efter sammanslagningen av våra kliniker inom Eugin-koncernen. Inte minst händer det mycket inom HR där vi fokuserar på ledarskap och arbetsmiljö – något som även är kärnfrågor för vår VD, Jörgen Malmenskog.

Koncernen har sedan lång tid tillbaka knutit medarbetare till sig som har hög kompetens och lång erfarenhet inom branschen i Sverige, därför har vi också en viktig roll i att fortsatt främja och bibehålla en stark arbetsplats för att värna om våra medarbetare.


”I en bransch som vår är det extra viktigt att lyfta betydelsen av hållbara arbetsplatser. Ett gott ledarskap med fokus på arbetsmiljö minskar risken för ohälsa och bidrar till välfungerande och lönsamma organisationer. Vi ser fram emot att se våra chefer växa ännu mer i rollen som ledare”, säger Jörgen Malmenskog med, VD för Eugin Sweden AB.

Här kan du läsa hela artikeln.