En dag i framtiden... Hur ska man berätta för sitt barn?

Generellt sett är det vid 5-6 års ålder som barn börjar undra var bebisar kommer ifrån. Därför vill vi genom denna sammanfattning av artikeln ”One day in the future… How will I tell my son?”, som skrivits inom vår koncern Eugin, genomlysa hur man som förälder kan hantera och förklara detta för sitt barn.

När ditt barn börjar ställa frågor till dig kan det vara läge att börja förklara hur barn blir till på naturlig väg, och om det känns rätt, även prata om assisterad befruktning. Om barnet kom till tack vare insemination eller IVF kommer det inte att vara några större problem att förklara att du fick ta hjälp av ett medicinskt team för att bli gravid. Självklart kommer det att bli nödvändigt att anpassa informationen till barnets ålder och komplettera den när de blir äldre. Förklaringarna ska vara enkla och tydliga för att inte få dem att känna sig underliga eller annorlunda. Det finns även flera barnböcker som är vägledande och handlar om detta ämne, som man kan ta hjälp utav.

Läs hela artikeln här.