Covid 19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida kvinnor med kända riskfaktorer exempelvis övervikt, högt blodtryck och diabetes, att vara extra försiktiga gällande att utsättas för risk av Coronavirus.

På Stockholm IVF innebär detta att de kvinnor som har riskfaktor eller tidigare haft en komplicerad graviditet, kan rekommenderas att frysa sina embryon eller att skjuta upp behandlingen.

För dig som planerar starta eller har startat behandling gäller följande:

  • Friska patienter kan starta IVF-behandling, inseminationsbehandling och äggfrysning, så länge inga kända riskfaktorer hos kvinnan förekommer.
  • Om utveckling av symptom (hosta, feber, sjukdomskänsla, trötthet) uppstår under pågående behandling måste stimuleringen avbrytas. Vi erbjuder då omstart i senare skede.
  • De patienter som känner oro för att bli gravida kommer att erbjudas möjligheten att frysa ner alla embryon av god kvalitet och planeras för embryoåterföring i ett senare skede. Vi avråder inte från återföring av fryst embryo om inga det inte finns riskfaktorer.

·         Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida kvinnor med kända riskfaktorer exempelvis övervikt, högt blodtryck och diabetes, att vara extra försiktiga gällande att utsättas för risk av Coronavirus.

·         Om vaccin inte är tillgängligt eller om man själv valt att inte genomgå vaccination kan man ändå genomgå IVF-behandling. I de fall kvinnan har riskfaktorer (risk för komplikationer under graviditet) rekommenderas dock att vaccination genomförs innan graviditet.

·         Om vaccination påbörjats är rekommendationen att avvakta IVF-behandling tills dess att man tagit båda sina doser av vaccinet. Detta för att man ska ha hunnit utveckla ett antikroppssvar.

·         Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida kvinnor med kända riskfaktorer exempelvis övervikt, högt blodtryck och diabetes, att vara extra försiktiga gällande att utsättas för risk av Coronavirus.  

Ovanstående råd kan komma att ändras om påbud från Folkhälsomyndigheten inkommer eller kunskapsläget ändras. Vi informerar Er här på vår hemsida samt via sociala medier om våra riktlinjer ändras. Ni är naturligtvis alltid välkomna att ringa oss om ni har frågor eller funderingar.

Fråga: Jag försöker bli gravid, kan jag vaccinera mig?

Svar: Du som planerar en graviditet bör vaccinera dig först, innan du försöker bli gravid. Då har du skydd mot sjukdomen om du blir gravid.