Äggdonation: Kommer mitt barn att se ut som mig?

För många kvinnor och par kan det vara svårt att acceptera att man inte kan använda sina egna ägg för att uppnå en graviditet.

Denna sammanfattning är hämtad från artikeln Egg donation: Will my child look like me?, skriven inom vår koncern Eugin.

I en situation där man tagit reda på att äggdonation kan bli aktuellt kommer läkaren att informera och vägleda dig mot provrörsbefruktning (IVF) med äggceller från en donator.

En lång rad av frågor kan börja ta form i huvudet, vilket är helt normalt. Många undrar om man har likheter med donatorn, hur donatorn blivit vald, vilka intressen och vilken karaktär donatorn har, är donatorn introvert eller extrovert osv.? Och framför allt kan det som oroar vara en undran om ditt barn kommer att se ut som dig eller donatorn.

Läs hela vår sammanfattning här.