Endometrios och Infertilitet vid Stockholm IVF Reproductive Symposium

Endometrios och infertilitet var ämnet som behandlades vid det tredje Stockholm IVF Reproductive Symposium, som arrangerades 19 Februari i Stockholm. Drygt hundra gynekologer och personal inom reproduktionsmedicin deltog i seminariet som behandlade ett mycket aktuellt ämne. Två av världens toppforskare inom ämnet. Professor Jacquez Donnez- från Bryssel och professor Edgardo Somigliana från Milan, inledde med en kunskapsgivande och aktuell debatt över temat -skall endometriom opereras primärt vid infertilitet eller ska IVF behandling rekommenderas. Övriga talaRe var Rama Saha som pratade om genetik och livsstilsfaktorer vid endometrios, Gerasimos Tzortzatos som gav oss viktig information om risk för cancer vid endometrios och Lynch syndrom, Greta Edelstam som gav oss en uppdatering om infertilitetsmekanismer vid endometrios och en sammanfattning av SBU rapporten. Psykolog Stina Järvholm avslutade symposiet genom att återge forskning och egna reflektioner kring den den psykosocial hälsan hos endometriospatienten och hur vi inom vården skall möta dessa patienter. Symposiet avslutades med en trevlig middag. Vi tackar Merck för ett mycket gott samarbete.

 

Top