Vi har börjat utföra hysteroskopi i vårt nya operationsrum för gynekologiska ingrepp.