Ska jag berätta för min omgivning att jag går igenom IVF?

Att försöka bli med barn är för många ett intimt ämne som man vill hålla privat. På grund av detta slits ofta par och kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling för att få ett barn, mellan behovet av att prata och det jobbiga i att avslöja sin infertilitet inför dem man känner.

Vi vill genom en sammanfattning av artikeln ”Should I tell my circle that I am undergoing an assisted reproduction treatment?”, som skrivits inom vår koncern Eugin, lyfta vikten av att berätta för sina vänner och/eller familj om sin behandling.

Här kan du läsa hela vår sammanfattning.