Nu tar vi även emot remisser för undersökning av livmoderhålan, så kallad hysteroskopi!

Nu tar vi även emot remisser för undersökning av livmoderhålan, så kallad hysteroskopi.
Hysteroskopi är en titthålsundersökning där vi via ett tunt instrument kan kika in i livmoderhålan. Undersökningen görs för att hitta orsaker till barnlöshet, oförklarade blödningsrubbningar, polyper, myom eller för att upptäcka missbildningar i livmodern.
Vårdgivare: remittera via Take Care.
hysteroskopijpg