Vårt team

 

 
Mats Brännström, Verksamhetschef, Professor, MD, PhD

Internationellt ledande forskare inom reproduktionsfysiologi och infertilitet sedan 1980-talet. Vetenskaplig och klinisk ledare av teamet bakom världens första lyckade livmoderstransplantation med födsel av ett friskt barn (september, 2014). Kliniskt aktiv i avancerad gynekologisk kirurgi, inklusive robotkirurgi. Verksam inom reproduktionsmedicin och forskning inom äggstocksfysiologi i över 30 år, med arbete inom detta område i Australien, USA, Japan och Kanada.

 

 


 
Karin Rova, Överläkare

Karin Rova är en av Sveriges mest erfarna IVF-läkare med mångårig klinisk tjänstgöring fr.a. vid Reproduktionsmedicin-enheterna vid Huddinge-Karolinska Universitetssjukhuset och Uppsala-Akademiska sjukhus. Hon bedriver forskning vid Karolinska Institutet om överstimulering och benägenhet för blodproppsbildning vid IVF behandling.

 

 


 
Farnosh Zakerkish, Specialistläkare, Doktorand 

Specialist inom obstetrik och gynekologi med erfarenhet från enheterna för Reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Sjukhuset. Arbetat inom Endometriosenheten, Karolinska Sjukhuset 2013-2015. Högskoleutbildning inom klinisk och psykologisk sexologi. Doktorand inom området ägglossningsmekanismer.

 

 

Lars Nilsson, Docent, MD, PhD

En av världens absolut mest erfarna IVF läkare. Aktiv inom forskning kring äggstockens fysiologi och reproduktionsmedicin sedan 1970-talet. Var med i teamet bakom Skandinaviens första IVF barn som föddes 1982. Ansvarig för den mycket avancerade IVF-behandlingen av deltagarna i världens första kliniska studie av livmoderstransplantation – där världens första IVF-barn efter livmoderstransplantation föddes i september 2014.

 

 


 
Linda Bjärgestad Lamp, Avdelningschef/Leg.Sjuksköterska

Har jobbat flera år inom öppenvård, med tidigare specialkunskap inom diabetes, infertilitet och kvinnosjukvård. Internationell erfarenhet med mångårigt arbete i USA och Australien. Påbyggnadskurser inom infertilitet.

 

 


 
Linda Svensson, Legitimerad sjuksköterska

Har arbetat flera år med gynekologi - inom slutenvård, mottagning och akutvård. Påbyggnadskurser inom infertilitet.

 

 


 
Seidi Törnsten, Undersköterska

Har 20 års erfarenhet som mottagningssköterska inom gynekologi och infertilitet. Påbyggnadskurser inom ett flertal områden av kvinnohälsa, inkluderat sexologi, HRT och infertilitet.

 

 

 
Mona Sheikhi, Laboratoriechef/Chefsembryolog, PhD

Molekylärbiolog med mångårig erfarenhet som embryolog från Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset och privat IVF klinik. Har goda kunskaper i alla laboratorieaspekter av assisterad befruktning. Disputerade på en avhandling om frysning av äggceller och en av Europas ledande embryologer inom detta område.

 

 


 
Karin Dahlgren, Embryolog

Leg. Biomedicinsk analytiker inom klinisk kemi. Mångårig erfarenhet (sedan 1999) som embryolog inom både offentliga (Karolinska universitetssjukhuset Solna och Huddinge) och privata kliniker. Goda kunskaper i alla moment på IVF-lab. Utbildad internrevisor ISO 9001.

 

 


 
Monalill Lundqvist, Embryolog – vetenskaplig och klinisk rådgivare; Docent, PhD

En av Sveriges mest erfarna embryologer med mångårig klinisk och vetenskaplig erfarenhet från offentliga och privata IVF kliniker.

Top