Vårt team

 


 
Linda Bjärgestad Lamp, Verksamhets-och klinikchef, Leg. sjuksköterska

Tidigare avdelningschef. Jobbat flera år inom öppenvård, med tidigare specialkunskap inom diabetes, infertilitet och kvinnosjukvård. Internationell erfarenhet med mångårigt arbete i USA och Australien. Påbyggnadskurser inom infertilitet.

 

 
Mats Brännström, Medicinskt ansvarig läkare, Överläkare, Professor

Internationellt ledande forskare inom reproduktionsfysiologi och infertilitet sedan 1980-talet. Ledare av teamet bakom världens första lyckade livmoderstransplantation med födsel (2014). Kliniskt aktiv i avancerad gynekologisk kirurgi, inklusive robotkirurgi. Verksam inom reproduktionsmedicin och forskning inom äggstocksfysiologi i över 30 år, med arbete inom detta område i Australien, USA, Japan och Kanada. Internationellt flitigt anlitad föreläsare vid kongresser inom Reproduktionsmedicin. Gästprofessor vid Harvard och Mayo Clinic i USA. Adjungerad professor vid Paris Universitet.

 

 


 
Karin Rova, Överläkare, Doktorand

En av Sveriges mest erfarna IVF-läkare med mångårig klinisk tjänstgöring fr.a. vid Reproduktionsmedicin-enheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset. Forskar vid Karolinska Institutet om överstimulering och benägenhet för blodproppsbildning vid IVF.

 

 


 
Farnosh Zakerkish, Specialistläkare, Doktorand 

Klinisk erfarenhet inom IVF från Reproduktionsmedicin-enheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arbetat inom Endometriosenheten, Karolinska Sjukhuset 2013-2015. Högskoleutbildning inom klinisk och psykologisk sexologi. Forskar vid Sahlgrenska Akademin inom området ägglossningsmekanismer.

 

 

Jan Rapp, Specialistläkare

Lång erfarenhet från förlossningsvård och gynekologisk kirurgi med särskild inriktning på förändringar i livmodern och livmoderhalsen. Arbetat som läkare i flera afrikanska länder och varit kursledare i avancerad förlossningskunskap inför svenska kirurgers uppdrag för Läkare utan Gränser. Pratar spanska och portugisiska. Ledare för Biogasakademin prisad som "Månadens Stockholmare" och "Årets Svenska Miljöhjälte". Tack vare detta engagemang från Jan så används nu matavfallet från alla sjukhus i Stockholms län för att driva bilar klimatsmart på biogas.

 

 

Milan Milenkovic, Överläkare, Medicine Doktor

Subspecialist inom Reproduktionsmedicin och mycket lång erfarenhet av IVF från Reproduktionsmedicin-enheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En av Sveriges ledande experter inom fertilitetspreservation och manlig infertilitet. Internationellt anlitad föreläsare vid kongresser inom Reproduktionsmedicin.

 

 

Randa Akouri, ST-läkare, Medicine Doktor

ST-läkare inom obstetrik och gynekologi. Disputerad inom livmodertransplantation och senior läkare i teamet som nu utför livmodertransplantation med robot-assisterad titthålsteknik. Internationellt anlitad föreläsare vid kongresser inom Reproduktionsmedicin.

 

 

Gerasimos Tzortzatos, Överläkare, Medicine Doktor

Subspecialist inom Reproduktionsmedicin och lång erfarenhet av IVF från Reproduktionsmedicin-enheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska Sjukhuset. Specialintressen är manlig infertilitet och donationsbehandling. Aktiv forskning inom livmodersfaktorinfertilitet.

 

 

Lovisa Bergfeldt, Enhetsledare, Barnmorska, Leg. sjuksköterska

Tidigare sjuksköterska inom gynekologi vid Södersjukhuset. Därefter barnmorskeutbildning vid Karolinska Institutet.

 

 


 
Linda Svensson, Leg. sjuksköterska

Mångårig erfarenhet av gynekologi vid Södersjukhuset, inom slutenvård, mottagning och akutvård. Påbyggnadskurser inom infertilitet.

 

 

Irina Romanova, Leg. sjuksköterska

Mångårig erfarenhet inom öppenvård och hemsjukvård med vidare utbildning
inom diabetes. Påbyggnadskurser inom infertilitet.

 

 

Helena Bergman, Leg. sjuksköterka

Mångårig erfarenhet inom sluten och öppenvårds gynekologi. Påbyggnadskurser inom ett flertal områden av kvinnohälsa och HBTQ. Påbyggnadskurser inom infertilitet.

 

 

Malin Karlsson, Undersköterska/behandlingspedagog

Mer än 10 års erfarenhet inom rekonstruktiv plastikkirurgi med könsbekräftande behandling på Karolinska sjukhuset. Även högskoleutbildad behandlingspedagog samt utbildad inom HBTQ.
Påbyggnadskurser inom infertilitet.

 

 

 
Mona Sheikhi, Chefembryolog, Medicine doktor

Molekylärbiolog med mångårig erfarenhet som embryolog från Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset och privat IVF-klinik. Lic. examen inom bakteriologi. Disputerat i frysning av äggstocksvävnad och äggceller. En av Europas ledande embryologer inom detta område.

 

 


 
Karin Dahlgren, Embryolog

Leg. biomedicinsk analytiker inom klinisk kemi. Tjugo års erfarenhet inom andrologi och embryologi, på offentliga (Karolinska universitetssjukhuset Solna och Huddinge) och privata kliniker. Utbildad internrevisor ISO 9001.

 

 

Wesam Alnahal, Embryolog, Master i Embryologi

Kandidat examen i Medicinsk Teknologi och Vetenskap, Master i Human Assisterad Befruktning och Embryologi, vid Valencia University, Spanien. Klinisk embryolog med 10 års erfarenhet vid ledande IVF-kliniker i Saudi Arabien, Syrien och Jordanien.

 

 

Paula Borg

Paula Borg, Embryolog

Lic.-examen i regenerativ cellbiologi.
Tio års erfarenhet som embryolog.

 

 

Carina Skeppnert Toivonen, Receptionist

Tidigare erfarenhet från Reproduktionsmedicin Huddinge sjukhus.

 

 

Top