Vårt team

 

 
Mats Brännström, Överläkare, Professor

Internationellt ledande forskare inom reproduktionsfysiologi och infertilitet sedan 1980-talet. Ledare av teamet bakom världens första lyckade livmoderstransplantation med födsel (2014). Kliniskt aktiv i avancerad gynekologisk kirurgi, inklusive robotkirurgi. Verksam inom reproduktionsmedicin och forskning inom äggstocksfysiologi i över 30 år, med arbete inom detta område i Australien, USA, Japan och Kanada. Internationellt flitigt anlitad föreläsare vid kongresser inom Reproduktionsmedicin. Gästprofessor vid Harvard och Mayo Clinic i USA. Adjungerad professor vid Paris Universitet.

 

 


 
Karin Rova, Överläkare, Doktorand

En av Sveriges mest erfarna IVF-läkare med mångårig klinisk tjänstgöring fr.a. vid Reproduktionsmedicin-enheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset. Forskar vid Karolinska Institutet om överstimulering och benägenhet för blodproppsbildning vid IVF.

 

 


 
Farnosh Zakerkish, Specialistläkare, Doktorand 

Klinisk erfarenhet inom IVF från Reproduktionsmedicin-enheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arbetat inom Endometriosenheten, Karolinska Sjukhuset 2013-2015. Högskoleutbildning inom klinisk och psykologisk sexologi. Forskar vid Sahlgrenska Akademin inom området ägglossningsmekanismer.

 

 

Lars Nilsson, Överläkare, Docent

En av världens mest erfarna IVF läkare. Forskning kring äggstockens fysiologi och reproduktionsmedicin sedan 1970-talet. Var med i teamet bakom Skandinaviens första IVF barn som föddes 1982. Ansvarig för den mycket avancerade IVF-behandlingen av deltagarna i världens första kliniska studie av livmoderstransplantation – med världens första IVF-barn efter livmoderstransplantation. Internationellt anlitad föreläsare vid kongresser inom Reproduktionsmedicin.

 

 

Isis Amer-Wåhlin, Överläkare, Medicine Doktor

Trettio års erfarenhet inom kvinnosjukdomar och förlossning. Internationellt erkänd forskare inom graviditet och förlossningsövervakning. Arbetar även med vårdutveckling internationellt. Bakgrund vid Lunds Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Verksam nu vid Karolinska Institutet. Utbildad i funktionell medicin i USA med särskilt intresse för graviditetens betydelse för hälsa både för kvinnan och barnet på lång sikt.

 

 

Jan Rapp, Specialistläkare

Lång erfarenhet från förlossningsvård och gynekologisk kirurgi med särskild inriktning på förändringar i livmodern och livmoderhalsen. Arbetat som läkare i flera afrikanska länder och varit kursledare i avancerad förlossningskunskap inför svenska kirurgers uppdrag för Läkare utan Gränser. Pratar spanska och portugisiska. Ledare för Biogasakademin prisad som "Månadens Stockholmare" och "Årets Svenska Miljöhjälte". Tack vare detta engagemang från Jan så används nu matavfallet från alla sjukhus i Stockholms län för att driva bilar klimatsmart på biogas.

 

 

Milan Milenkovic, Överläkare, Medicine Doktor

Subspecialist inom Reproduktionsmedicin och mycket lång erfarenhet av IVF från Reproduktionsmedicin-enheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En av Sveriges ledande experter inom fertilitetspreservation och manlig infertilitet. Internationellt anlitad föreläsare vid kongresser inom Reproduktionsmedicin.

 

 

Randa Akouri, ST-läkare, Medicine Doktor

ST-läkare inom obstetrik och gynekologi. Disputerad inom livmodertransplantation och senior läkare i teamet som nu utför livmodertransplantation med robot-assisterad titthålsteknik. Internationellt anlitad föreläsare vid kongresser inom Reproduktionsmedicin.

 

 

Gerasimos Tzortzatos, Verksamhetschef, Överläkare, Medicine Doktor

Subspecialist inom Reproduktionsmedicin och lång erfarenhet av IVF från Reproduktionsmedicin-enheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska Sjukhuset. Specialintressen är manlig infertilitet och donationsbehandling. Aktiv forskning inom livmodersfaktorinfertilitet.

 

 


 
Linda Bjärgestad Lamp, Avdelningschef, Leg. sjuksköterska

Jobbat flera år inom öppenvård, med tidigare specialkunskap inom diabetes, infertilitet och kvinnosjukvård. Internationell erfarenhet med mångårigt arbete i USA och Australien. Påbyggnadskurser inom infertilitet.

 

 


 
Linda Svensson, Leg. sjuksköterska

Mångårig erfarenhet av gynekologi vid Södersjukhuset, inom slutenvård, mottagning och akutvård. Påbyggnadskurser inom infertilitet.

 

 

Lovisa Bergfeldt, Barnmorska, Leg. sjuksköterska

Tidigare sjuksköterska inom gynekologi vid Södersjukhuset. Därefter barnmorskeutbildning vid Karolinska Institutet.

 

 


 
Seidi Törnsten, Undersköterska

Mer än 20 års erfarenhet som mottagningssköterska inom gynekologi och infertilitet. Påbyggnadskurser inom ett flertal områden av kvinnohälsa, inkluderat sexologi, HRT och infertilitet.

 

 

 
Mona Sheikhi, Chefembryolog, Medicine doktor

Molekylärbiolog med mångårig erfarenhet som embryolog från Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset och privat IVF-klinik. Lic. examen inom bakteriologi. Disputerat i frysning av äggstocksvävnad och äggceller. En av Europas ledande embryologer inom detta område.

 

 


 
Karin Dahlgren, Embryolog

Leg. biomedicinsk analytiker inom klinisk kemi. Tjugo års erfarenhet inom andrologi och embryologi, på offentliga (Karolinska universitetssjukhuset Solna och Huddinge) och privata kliniker. Utbildad internrevisor ISO 9001.

 

 

Wesam Alnahal, Embryolog, Master i Embryologi

Kandidat examen i Medicinsk Teknologi och Vetenskap, Master i Human Assisterad Befruktning och Embryologi, vid Valencia University, Spanien. Klinisk embryolog med 10 års erfarenhet vid ledande IVF-kliniker i Saudi Arabien, Syrien och Jordanien.

 

 

Amanda Radise, Kurator/beteendevetare, Fil. kand i psykologi

Utbildad i psykologi och kognitiv psykologi vid Linköpings universitet. Mångårig erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård och som kurator på vårdcentral. Har sedan start av inseminationsbehandling med donatorsperma vid Stockholm IVF haft ansvar för psykosociala utredningar. Ger även vid behov stödsamtal till kvinnor/par under eller efter fertilitetsbehandling.

 

 

Top