Uppdatering – Covid-19

Till Dig/Er som har startat eller ska starta behandling.

Det finns i nuläget begränsad kunskap om hur Coronaviruset påverkar
gravida kvinnor och fostret.

Vi följer de rekommendationer som kommer från Fertilitets Arbets- och
Referens-gruppen (FertARG)
inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).

Här på Stockholm IVF gäller följande from 30/3-2020.
• Friska patienter kan starta IVF/äggfrys/insemination- och
frysåterföring behandlingar.
• Om symptom som hosta, feber, sjukdomskänsla, trötthet uppstår under
pågående behandling avbryts behandlingen. Vi erbjuder Er/Dig då nystart
i senare skede. Ingen debitering sker vid avbrytande.
• Möjlighet ges att frysa ned embryon av god kvalitet för att planera
återföring i ett senare skede

Våra riktlinjer kan komma att ändras efter rekommendationer från myndigheter eller FertARG/SFOG.

Vi på Stockholm IVF jobbar som vanligt och Ni är välkomna att ringa oss om ni har frågor (08-420 036 09).

Top