Unik graviditet efter IVF på Stockholm IVF — på TV4 Nyheterna och Efter fem

Stockholm IVF är del i ett forskningsprojekt som rör IVF och livmodertransplantation, till kvinnor som fötts utan livmoder. I Sverige har 8 barn fötts efter livmodertransplantation vid Sahlgrenska. Nu har forskarna, varav flera även är verksamma vid Stocholm IVF, förfinat tekniken så att organuttag (oftast från mamman) kan göras med robotassissterad titthålskirurgi. Nu är den första kvinnan i detta forskningsprojekt gravid efter IVF. Vår embryolog Mona Sheikhi har varit ansvarig för odling, frysning och upptining av det embryo som nu gett en graviditet, med beräknad förlossning under våren. Vår läkare Karin Rova har varit ansvarig för IVF stimuleringen och gjorde även den första embryo transfern, som också ledde till den graviditet som nu pågår.

Denna unika graviditet har idag bland annat uppmärksammats i TV4s Efter fem och på TV4Nyheterna.

Top