Stockholm IVF Reproductive Medicine Symposium

Stockholm IVF anordnade nyligen, i samarbete med Merck, det andra Stockholm IVF Reproductive Medicine Symposium. En stor åhörarsamling av fertilitetsintresserade läkare, sköterskor och embryologer från Stockholmsområdet fick ta del av ett brett utbud av föreläsningar inom IVF och fertilitet.

Den internationellt ledande IVF-läkaren, professor Luca Gianaroli från Bologna, föreläste om teknik och möjligheter vid pregenetisk testning av aneuploidi (PGT-A) där tekniker håller på att utvecklas för att kunna analysera vätska i blastocysten istället för embryots celler.

Vår egen forskande personal föreläste om fertilitetspreservation, AMH, äggfrysning, livmodertransplantation, andrologisk behandling inom IVF och ägglossningsmekanismer.

Professor Svend Lindenberg berättade om egen applikation av mild ovarian stimulation vid IVF-behandling vid Copenhagen Fertility Center, Danmarks ledande privata IVF-klinik.

Strax innan middagen föreläste Stockholm IVF läkare Isis Amer-Wåhlin under det högintressanta ämnet ”När livet blir till – vårt inre universum och hur vi påverkar det”. Ny forskning visar att miljön i livmodern och den gravida kvinnans livsstil innan och under hela graviditeten påverkar barnets hälsa under hela livet. Ytterligare fokus bör ligga på rådgivning innan och under graviditet beträffande kost, motion, stress mm.

Top