Stockholm IVF har nu tillstånd av IVO att utföra IVF med donerade spermier

Stockholm IVF har nu tillstånd av IVO att utföra IVF med donerade spermier. Vi har mycket stor erfarenhet av insemination med donerade spermier samt av IVF med spermier inom paret (både inom SLL och privat). Vi tar nu även emot par och kvinnor för IVF-behandling med donerade spermier. Behandlingen är privatfinansierad, förutom läkemedel där högkostnadsskydd (maximalt 2300.- per 12 månaders period) gäller. Innan IVF behandlingen kan börja sker en medicinsk och psykosocial utredning. Vi erbjuder IVF med donerade spermier som enstaka behandling eller inom ett 3-paket avtal. Våra priser är mycket konkurrenskraftiga.

Top