Stockholm IVF

Vårt team av doktorer har mycket lång erfarenhet av både IVF och generell gynekologi. Vårt forsknings- och evidensbaserade synsätt sätter en klar och tydlig prägel på vårt kliniska arbete. Samtliga medarbetare vid kliniken är aktiva forskare efter disputation eller som doktorander. Både docent Lars Nilsson såväl som professor Mats Brännström började forska om infertilitet och ovulation redan på 1970- respektive 1980-talet. Lars Nilsson var en viktig medlem av teamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, som år 1982 genomförde IVF-behandlingen som ledde till det första IVF-barnet i Skandinavien. På Stockholm IVF har vi en bred kompetens inom både kliniskt arbete såväl som modern forskning inom infertilitet, reproduktionsmedicin inklusive nya metoder såsom äggcellsfrysning och livmoderstransplantation. Vårt läkarteam är bland de mest erfarna i Skandinavien rörande både primära gynekologiska bedömningar såväl som ett andra utlåtande inklusive ultraljud.

Vision

Vårt mål är att vara den ledande privata IVF-kliniken i Sverige avseende kvalitet, resultat och forskning. Vi uppnår detta genom att ha akademiskt och kliniskt högt kvalificerade läkare, embryologer och sjuksköterskor i vår personal. Våra samarbeten med internationellt ledande IVF-kliniker i Europa, USA och Asien försäkrar att vi håller oss uppdaterade beträffande den senaste utvecklingen inom reproduktionsmedicin. Våra patienter står alltid i fokus. Vi försäkrar detta genom den högsta kvalitén på vården och den personliga omsorgen.

Om bolaget

Stockholm IVF AB bildades 2014 och verksamheten påbörjades under 2016. Bolaget ägs tills en helhet av Professor Mats Brännström via moderbolaget Stockholms Kvinnoklinik AB. För vidare information se allabolag.se.

Top