Nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning

Tillsammans med övriga IVF-kliniker i Sverige genomför vi mellan 15 januari – 14 april Q-IVFs KUPP-enkät. KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) är en kvalitetsenkät för dig som genomgår behandling mellan den 15 januari – 14 april.

Vi hoppas att ni vill delta och hjälpa oss att bli ännu bättre! Undersökningen är frivillig och helt anonym.

Ni kan läsa mer om kvalitetsregistret på Q-IVFs hemsida.

Top