uterus-transplantation

Livmoderstransplantation

Livmoderstransplantation är en helt ny behandling för de tusentals kvinnor som lider av absolut livmodersfaktor infertilitet (AUFI). Orsaker till denna typ av infertilitet kan vara att kvinnan saknar livmoder från födseln eller att livmodern skadats eller opererats bort i relativt ung ålder. En operation med avlägsnande av livmodern (s.k. hysterektomi) görs i ung ålder som ett livräddande ingrepp vid livmoderhalscancer eller livshotande blödningar efter en förlossning. Flera av medlemmarna i forskningsteamet i Göteborg som utförde världens första lyckade livmoderstransplantation är nu verksamma på Stockholm IVF. Våra läkare Mats Brännström, Lars Nilsson och Milan Milenkovic har en världsunik möjlighet att erbjuda konsultationer till både patienter och läkare.

 

Livmoderstransplantation – Steg för steg

 

1. Utredning

Utredningen inför livmoderstransplantation är en viktig process för donatorn, recipienten och recipientens partner. De får vid flera tillfällen träffa läkare med världsunik erfarenhet av livmoderstransplantation och psykolog. Syftet med utredningen är att säkerställa goda förutsättningar för transplantationen att lyckas och att den transplanterade livmodern skall kunna bära en graviditet på ett komplikationsfritt sätt. Samtidigt är det viktigt att säkra att recipientens äggceller är av god kvalitet samt att mannens spermier kan befrukta äggcellerna. Detta görs genom att recipienten och hennes partner genomgår IVF i god tid innan transplantationen. Donatorn, som kan vara en nära släkting eller nära vän bör vara under 55 år och skall ha haft i huvudsak normala graviditeter. Redan i dagsläget erbjuder vi en första konsultation och information för livmoderstranplantationer i framtiden. Ni kan ta kontakt med oss via epost på uterus@stockholmivf.se för att få mer information om denna tjänst!

 

2. Livmoderstransplantation

Livmoderstransplantationen görs först när utredningen har kommit fram till att all tre individer (recipient, recipientens partner, donator) är lämpliga för transplantationen. Vanliga preoperativa rutiner genomförs där både donator och recipienten kommer till sjukhuset först samma morgon som transplantationen skall genomföras. På sjukhuset är ett operationslag med bland annat gynekologer och transplantationskirurger redo att genomföra dagens två operationer.

 

Utx_procedur1

 

Steg 1. Donatoroperation. Livmodern med blodkärl frigörs från kringliggande organ inklusive äggledare och äggstockar

 

Utx_procedur_2

 

Steg 2: Genomspolning av donatorlivmoderns blodkärl med kylande och preserverande vätskor

 

Utx_procedur_3

 

Steg 3: Den transplanterade livmoderns kärl sammankopplade med recipientens

 

3. Veckan efter livmoderstransplantation

Både donator och recipient vårdas på den postoperativa enheten under natten och flyttas sen till sjukhusets vårdavdelning för ca en veckas postoperativ vård efter transplantationen. Recipienten har redan innan transplantationen påbörjat immunnedsättande behandling för att förhindra avstötning av organet. Genom ultraljudsundersökningar kontrolleras blodflödet till livmodern kontinuerligt under de tre första dygnen och senare med täta intervall. Både recipient och donator får hjälp med tidig sjukgymnastik för att snabbt mobiliseras och komma upp ur sängen. Efter vårdtiden skrivs patienterna hem med sjukskrivningstider som anpassas till det normala arbetet.

 

4. Året efter transplantation

Menstruationerna kommer oftast inom en till två månader och fortsätter sen regelbundet. Under det första året efter transplantationen är det viktigt att undersöka livmodern med täta intervall för att säkerställa att blodflödet är normalt och att det inte sker någon avstötning av organet. De flesta avstötningsepisoderna inträffar under det första halvåret efter transplantationen och under denna tid är medicinering för att förhindra avstötning lite starkare. Vi upptäcker en avstötningsepisod tidigt och kan behandla den effektivt med kortison i ca 10 dagar. Under det första året tas regelbundna blodprover för att kontrollera att läkemedlen mot avstötning ligger på de rätta nivåerna.

 

5. Embryo transfer och graviditet

Ett år efter transplantationen är det tid att börja återföra embryon för att bli gravid. Om det nyligen har varit rejektions-episoder så är det bättre att vänta en tid så att livmodern är helt återställd till det normala. Embryotransfer sker sen på vanligt sätt som vid återföring av frysta embryon (Frys-ET) efter vanlig IVF. För att säkert veta när ägglossningen inträffar så kontrollerar kvinnan sin morgonurin med ägglossningstest och rapporterar in ett positivt ägglossningstest till IVF enheten som sen kan förbereda för återföringen några dagar senare. Vid återföringen placeras försiktigt, genom ett tunt plaströr, ett embryo in i livmoderhålan för att det skall kunna fästa och att graviditeten skall påbörjas. Om det inte kommer någon menstruationsblödning inom 2-3 veckor efter embryotransfer är du med stor sannolikhet tidigt gravid. Fortsatta kontroller graviditetskontroller sker på mödravården och hos din transplantationsläkare, som sköter din medicinering under graviditeten.

 

6. Förlossning och fortsättning

Förlossningen skall ske genom kejsarsnitt. Detta görs på vanligt sätt ungefär några få veckor innan graviditeten är fullgången. Den transplanterade livmodern kan sen vara kvar för att möjliggöra ytterligare graviditet. En eventuell ny graviditet kan påbörjas ca 6 månader efter förlossning.

 

Resultat

Efter drygt tio års forskning genomförde medarbetare vid Stockholm IVF och kollegor 2013 världens första kliniska studie på livmoderstransplantation. Världens första barn från en transplanterad livmoder förlöstes med kejsarsnitt i Göteborg av Prof. Mats Brännström och kollegor. Nu när detta har skett öppnas möjligheten till utredning och rådgivning inför eventuell senare behandling av kvinnor som efterfrågar livmoderstransplantation. Alla resultat av livmoderstransplantationer från tidigare försök till födseln av det första barnet i människa har blivit publicerat i kända och högt ansedda medicinska tidskrifter såsom The Lancet.

 

Uppdaterad: 2016-02-15

Top