Läkare och fertilitetsforskare vid Stockholm IVF får prestigefyllt forskningsanslag

 

Läkare och fertilitetsforskare vid Stockholm IVF får prestigefyllt forskningsanslag på 15 miljoner. Mats Brännström är en av fyra ledande forskare i Sverige som får bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, såsom Wallenberg Clinical Scholar, för hans internationellt ledande forskning inom infertilitet.

Läs mer på: https://kaw.wallenberg.org/en/revolutionary-research-uterus-transplantation

Top