Lagändring 1 januari 2019

Frysförvarade befruktade ägg (embryon)

Från och med den 1 januari 2019 är frysförvaringstiden för ett befruktat
ägg (embryo) förlängd till högst tio år istället för fem år. De nya
bestämmelserna gäller även Dig som har befruktade ägg som är frysförvarade
vid Stockholm IVF innan den 31 december 2018. Du behöver därför inte
ansöka om en förlängning av frystiden hos Socialstyrelsen.

Top