Kvalitetsarbete

Vi är väldigt glada att kunna meddela att Stockholm IVF den 4 januari 2016 har tilldelats certifiering enligt ISO 9001:2008. Certifieringen gäller för utredning och behandling av infertilitet samt tekniker för fertilitetsbevarande åtgärder. Certifikatet är utfärdat av DNV GL, ett oberoende certifieringsorgan, och betyder att våra kunder tryggt kan förlita sig på att vår klinik har den kapacitet och kunskap som krävs för att fullgöra våra åtaganden enligt internationell kvalitetsstandard.

 

Stockholm_IVF-ISO 9001_2008

Top