stockholm-ivf

IVF

IVF (in vitro fertilisering), också kallad provrörsbefruktning, är den vanligaste behandlingen inom assisterad befruktning både för kvinnor och män. Betydelsen av den första lyckade IVF-behandlingen, som utfördes av Sir Bob Edwards 1978, belönades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2010. I dagsläget har mer än fem miljoner barn fötts efter IVF. Med IVF kan vi kontrollera och hjälpa till i den naturliga befruktningsprocessen.

IVF – Steg för steg

För att förklara hur en IVF-behandling går till har vi skrivit en förenklad steg för steg beskrivning:

 
1. Fertilitetsutredning

Innan behandlingen startar ska mannen och kvinnan ha genomfört en gemensam fertilitetsutredning som visar att IVF-behandling kan rekommenderas. Har ni gjort fertilitetsutredningen på annan klinik så är det viktigt att vi får tillgång till alla journalanteckningar och laboratorieresultat.

 

2. Hormonstimulering
 
Målet med hormonstimuleringen är att få fram flera stora äggblåsor (folliklar) med mogna ägg. Vid hormonstimulering används det kroppsegna hormonet FSH, men det ges utifrån genom sprutor istället för att utsöndras från hjärnans hypofys. FSH ges i varierande doser i 10-14 dagar. Under behandling följer vi tillväxten av folliklarna genom upprepade ultraljud.

follikel-ov

3. Uthämtning av äggceller
 
När ett antal folliklar har vuxit till en storlek av nästan 2 cm ges hypofyshormonet LH (luteiniserande hormon) för att göra äggcellerna färdiga för uthämtning. Äggen sugs senare ut genom en tunn nål som sitter i toppen på en vaginal ultraljudsstav. Detta görs under lokalbedövning och smärtlindring och brukar inte ge kvinnan något större obehag. Samma dag lämnar mannen spermaprov för att ta tillvara de bästa spermierna för att användas vid befruktning av äggcellerna.

 

Transvaginal ultrasound guided oocyte pick up
Transvaginal ultrasound guided oocyte pick up

4. Befruktning och utveckling av ett embryo

Äggceller odlas över natten i separata provrör med flera tusen spermier för att efterlikna den naturliga befruktningen i äggledaren. Finns det tecken på reducerad spermiekvalitet används Intra Cytoplasmatisk Spermie Injektion (ICSI)-teknik, då spermien injiceras genom äggets yttre skal för att befrukta ägget. Normalt befruktas de flesta äggceller men det förekommer stora variationer mellan olika par. Den befruktade äggcellen delar sig snart till flera celler för att bli ett växande embryo.

 

ICSI: en spermie injiceras in i en äggcell
ICSI: en spermie injiceras in i en äggcell

5. Embryo transfer

De embryon som har skapats får nu växa ytterligare några dygn för att sen sättas in livmoderhålan genom embryo transfer (ET). Detta görs som en vanlig gynekologisk undersökning, där en mycket tunn kateter förs in genom livmoderhalsen. Embryot passerar genom denna kateter, för att nå livmoderhålan där det fäster sig. De embryon som inte genomgår transfer vid detta tillfälle fryses ned för att kunna användas i senare Frys ET.

 

Uppdaterad: 2016-02-15

 

Top