Information om Coronaviruset

Stockholm IVF har fortsatt öppet och vi fortsätter att göra IVF-behandlingar och äggcellsfrysning på friska patienter. Restriktion finns angående embryoåterföring och insemination. Fertilitetsutredning och allmän gynekologi fortskrider som normalt.

Vi håller oss uppdaterade avseende internationella (ESHRE/ASRM) och nationella (SFOG) rekommendationer och kan komma att modifiera våra rekommendationer.

Vi ber Er att inte ta med anhöriga till mottagningsbesök – allt för att minska risken för smittspridning. Har Ni förkylningssymptom eller feber, uppmanas Ni att ringa för att boka om Ert besök. Telefon: 08-420 036 09

Top