Info gällande kommande besök hos oss

För att minimera eventuell smittspridning av Covid-19, minskar vi
antalet personer i våra väntrum och lokaler. Vi uppmanar därför våra
patienter att komma själva till besöket. Anhöriga och barn kommer ej att
få närvara vid undersökning/behandling. Endast den person/er som har
tids bokat besök kommer att få träffa läkaren.

På OPU-,/återföring och inseminations dagen kommer partner inte att få
vara med vid ägguttag/ embryo återföring/ insemination.

Spermaprovet tas hemma om ni bor inom 1-2 timmes färdväg från kliniken.
Efter ID-kontroll och inlämning av spermaprovet får partnern lämna
kliniken och vänta utanför.

Vi ankomst till kliniken vänligen tvätta och sprita händerna!

Tack för ert sammarbete och er förståelse!

Top