Infertilitet

Infertilitet definieras som barnlöshet efter en längre tids försök att uppnå graviditet. Internationellt är tidsgränsen satt till 2 år enligt WHO men i Sverige anser vi att infertilitet skall utredas redan efter ett års oönskad barnlöshet. På Stockholm IVF har vi både läkare och embryologer med många års erfarenhet av att utreda och behandla infertilitet.

 

Hur vanligt är infertilitet i olika åldrar?

I den generella populationen av par i Sverige är det ca 15% som inte uppnår graviditet inom ett år. Kvinnans fertilitet är som högst i 20 års ålder och sjunker därefter kontinuerligt. Detta beror på att antalet äggceller i äggstockarna minskar med kvinnans ålder och att det samtidigt sker en försämring av äggcellernas kvalitet. Nedan visas hur andelen infertila kvinnor ökar med åldern:

 

20 år: 4 % infertila

25 år: 6 % infertila

30 år: 9 % infertila

35 år: 17 % infertila

40 år: 35 % infertila

 

Man skiljer mellan primär och sekundär infertilitet hos paret. Vid primär infertilitet har kvinnan aldrig blivit gravid, trots ett års försök. Vid sekundär infertilitet har kvinnan tidigare varit gravid men nu inte lyckats uppnå graviditet, efter ett års försök.

 

Orsaker till infertilitet – huvudgrupper

Infertilitet hos ett par kan vara orsakad av tillstånd hos kvinnan, mannen eller hos båda. Vanligen brukar orsaken finnas hos mannen i en 1/3, hos kvinnan i 1/3 och hos både partners i 1/3. Hos kvinnan kan infertiliteten bero på hormonella förändringar, skador på äggledarna eller anatomiska avvikelser. Manlig infertilitet visas oftast i ett onormalt spermaprov och orsakerna är oftast hormonella eller anatomiska.
Bland ungefär 10% av de infertila paren hittar man efter en noggrann undersökning ingen orsak till infertiliteten och detta benämns då ”oförklarad infertilitet”.

Om du vill läsa mer om barnlöshet, fertilitet eller infertilitet kan du besöka kunskapsbanken fertilitetsråd.se

 

Manlig infertilitet

 

Ålder

Åldern har viss inverkan på mannens fertilitet eftersom spermiernas kvalitet och mängd sjunker långsamt med mannens ålder. Denna nedgång sker mycket långsammare än hos kvinnan. Vid graviditeter med äldre män ses en lätt ökad risk för missfall och kromosomskador hos barnet.

 

Reducerad spermiekvalitet

Reducerad spermakvalitet beror oftast på nedsatt rörlighet eller mängd. Detta kan exempelvis bero på för hög temperatur runt testiklarna eller att mannen utsatts för giftiga ämnen, t.ex. lösningsmedel eller PCB.

 

Avsaknad av spermier

Mannen kan i mycket ovanliga fall helt sakna spermier i ejakulatet (azoospermi). Detta kan bero på en hormonrubbning, genetisk rubbning eller att sädesledarna är blockerade pga. cystisk fibros eller en tidigare testikelinflammation.

 

Uppdaterad: 2016-02-15

 

Kvinnlig infertilitet

 

Ålder

Kvinnans ålder är en viktig faktor som bestämmer kvinnans möjligheter att bli gravid. Vid puberteten innehåller kvinnans två äggstockar (ovarier) tillsammans ungefär fyrahundra tusen små äggceller (äggcellsreserven). Under kvinnans fertila period töms dessa depåer kontinuerligt. Minskningen av äggcellsreserven blir alltmer påtaglig efter 35-årsåldern. I illustrationen nedan ser du hur äggcellsreserven minskar med åldern.

 

 

Follikel-ov_High

Hög (ca. 20 år)

 

Follikel-ov_Medium

 

Medelstor (ca. 30 år)

 

Follikel-ov_Low

Låg (ca. 40 år)

 

Ovulationsrubbning

Vid ägglossningen (ovulationen) mognar och frigörs en äggcell innan den fångas upp av äggledaren där den senare möter och befruktas av spermier. Ovulationen styrs av en delikat balans mellan hormoner från hjärnans hypofys och från äggstockarna. Vid rubbningar i denna balans uteblir ägglossning. Orsaker till detta är bland annat:

  • Undervikt, kraftig viktnedgång
  • Hård fysisk träning flera
  • Psykisk stress
  • Kraftig övervikt
  • PCOS (se nedan)

 

PCOS

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är kvinnans vanligaste hormonella sjukdom och förekommer hos nästan 10% av all kvinnor. Vid PCOS producerar äggstockarna ökade mängder manliga könshormoner vilket kan hindra ägglossning. Andra symtom av PCOS innefattar akne och ökad kroppsbehåring. Infertilitet till följd av PCOS behandlas med ägglossningsstimulering eller IVF.

 

Äggledarfaktor

Äggledarens funktion är att transportera äggcellen mot livmodern efter ägglossning och att transportera spermier upp från livmodern, för att befruktning skall kunna ske. Ett befruktat ägg (embryo) kommer sen under några dagar transporteras ned mot livmoderhålan, där implantation sker. Skador på äggledaren after äggledarinflammation (fr.a. chlamydia) eller sammanväxningar mot äggledarna är de vanligaste orsakerna till att äggledarna är blockerade. Genom att befrukta äggcellerna utanför kroppen med IVF kan kvinnor med äggledarefaktorsinfertilitet bli gravida.

 

Livmodersfaktor

Livmoderfaktorinfertilitet beror antingen på avsaknad av livmoder eller att livmodern inte kan bära en graviditet. Detta kan bland annat bero på missbildningar på livmodern eller sammanväxningar inne i livmoderhålan. Tidigare gick det inte att behandla livmoderfaktorinfertilitet, men nu finns det en möjlighet med livmoderstransplantation. Mats Brännström startade och ledde forskningen och det kliniska arbetet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ledde till att världens första barn från en transplanterad livmoder föddes i september 2014.

 

Endometrios

Endometrios innebär att celler från livmoderslemhinnan också växer på onormala ställen i bukhålan. Sjukdomen ger ofta smärtsamma menstruationer och magont. Endometrios kan leda till infertilitet genom att förhindra ägglossning, framkalla sammanväxningar av äggledarna och förhindra befruktning av äggceller.

 

Hyperprolaktinemi

Prolaktin är ett hormon som utsöndras från hjärnans hypofys och har till uppgift att stimulera bröstet till mjölkbildning under amningsperioden. Prolaktinnivåerna är normalt låga under de tider då kvinnan inte är gravid eller inte ammar. För höga prolaktinnivåer kan bero på överproduktion av hormonet från hypofysen. Detta påverkar äggstockarna negativt så att äggblåsornas utveckling och ägglossning förhindras.

 

Under- eller överfunktion av sköldkörteln

Sköldkörteln reglerar kroppens ämnesomsättning (metabolism). Hos kvinnor där sköldkörteln producerar onormala mängder sköldkörtelhormon rubbas äggstockarnas funktion så att äggblåsornas utveckling och ägglossning förhindras.

Top