infertility

Frys Embryo Transfer

Efter en IVF-behandling finns det oftast flera nedfrysta embryon som kan användas vid senare försök att bli gravid. Detta görs genom sk. Frys ET.

 

Metod

En Frys ET-behandling är mycket kortare och kräver mycket mindre medicinsk förbehandling än en vanlig IVF-behandling. Före embryot förs in i livmodern måste livmoderns innervägg (endometrium) stimuleras och förtjockas för att acceptera embryot och inleda en graviditet. Det finns två metoder för att förbereda livmodern. Antingen kan hormonmediciner som stimulerar endometriets tillväxt ges under några veckor innan Frys ET, alternativt kan livmoderns förändring i den naturliga hormoncykeln övervakas för att hitta rätt tid för Frys ET.

 

Embryo Transfer

Embryo transfer fungerar på samma sätt som vid en vanlig IVF-behandling. Embryo transfer görs som en vanlig gynekologisk undersökning, där en mycket tunn kateter förs in genom livmoderhalsen. Embryot passerar genom denna kateter, för att nå livmoderhålan där det fäster sig. Livmodern skyddar embryot väl och det är inga problem att återgå till vanliga vardagsrutiner direkt efter Frys ET.

 

Uppdaterad: 2016-02-15

Top