Nyheter

Japansk TV spelar in dokumentärfilm om Stockholm IVFs världsledande infertilitetsbehandling och forskning

Sedan några år gör Stockholm IVF assisterad befruktning vid livmoderfaktorinfertilitet, detta i ett samarbete med Göteborgs Universitet där livmodertransplantation utförs. Denna behandling erbjuds ännu inte i Japan och för att höja medvetenheten inför införande i Japan görs denna dokumentär om det svenska projektet. Läs gärna mer om behandlingen på vår sida om livmoderstransplantation.

Läs mer

Läkare och fertilitetsforskare vid Stockholm IVF får prestigefyllt forskningsanslag

  Läkare och fertilitetsforskare vid Stockholm IVF får prestigefyllt forskningsanslag på 15 miljoner. Mats Brännström är en av fyra ledande forskare i Sverige som får bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, såsom Wallenberg Clinical Scholar, för hans internationellt ledande forskning inom infertilitet. Läs mer på: https://kaw.wallenberg.org/en/revolutionary-research-uterus-transplantation

Läs mer

Stockholm IVF Reproductive Medicine Symposium

Stockholm IVF anordnade nyligen, i samarbete med Merck, det andra Stockholm IVF Reproductive Medicine Symposium. En stor åhörarsamling av fertilitetsintresserade läkare, sköterskor och embryologer från Stockholmsområdet fick ta del av ett brett utbud av föreläsningar inom IVF och fertilitet. Den internationellt ledande IVF-läkaren, professor Luca Gianaroli från Bologna, föreläste om teknik och möjligheter vid pregenetisk…

Läs mer

Nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning

Tillsammans med övriga IVF-kliniker i Sverige genomför vi mellan 15 januari – 14 april Q-IVFs KUPP-enkät. KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) är en kvalitetsenkät för dig som genomgår behandling mellan den 15 januari – 14 april. Vi hoppas att ni vill delta och hjälpa oss att bli ännu bättre! Undersökningen är frivillig och helt anonym.…

Läs mer

Våra duktiga embryologer först i världen

  Först i världen – men en av flera blastocyster som är odlade och frysta av våra duktiga embryologer. Nu är världens enda kvinna med transplanterad livmoder och utan avstötningsmedicin gravid. IVF, blastocystodling och ET har gjorts vid Stockholm IVF. Detta sker inom ett forskningssamarbete mellan Stockholm IVF, Universitetssjukhuset i Belgrad och Harvard Medical School.…

Läs mer

Al Jazeera och Japanska TV-kanalen NHK producerar dokumentärfilmer om nya typer av infertilitetsbehandlingar vid Stockholm IVF

Under helgen hade vi besök av filmteam från Qatar och Japan som följde verksamheten vid Stockholm IVF. Vi är internationellt ledande inom utveckling av metodik för behandling av livmoderfaktorinfertilitet. Vid besöket i Stockholm närvarade även föräldrar och barn som genomgått en livmoderstransplantation. På bilden syns våra läkare Mats Brännström och Randa Akouri tillsammans med teamet…

Läs mer

Stockholm IVFs medarbetare i Le Figaro

Stockholm IVFs Mats Brännström med i franska Le Figaro om den allra senaste infertilitetsbehandlingen. Länk till artikeln hittar du här: http://sante.lefigaro.fr/article/la-greffe-d-uterus-confirme-ses-promesses/

Läs mer
Top