Bruttolöneavdrag

Arbetsgivare har möjlighet att bekosta sjukvårdskostnader för sin personal. Stockholm IVF fakturerar då arbetsgivaren för behandling. Senare görs ett avdrag på den anställdas bruttolön (bruttolöneavdrag) för att kompensera arbetsgivaren. Beroende på hur hög inkomstskatt patienten betalar kan slutpriset för en fertilitetsbehandling bli mellan 30 och 50 % billigare.

Exempel:

Partner A och Partner B skall göra en IVF-behandling på Stockholm IVF. Grundpriset på behandlingen är 30 000. Både A och B har fast anställning och vill utnyttja sig av ett bruttolöneavdrag för att reducera slutpriset på IVF. De tar med sig en blankett var till sina arbetsgivare där de båda har fyllt i beloppet 15 000 Kr. Efter att arbetsgivaren godkänt överenskommelsen för bruttolöneavdrag fakturerar Stockholm IVF dem för behandlingen.

För att betala tillbaka till arbetsgivaren kommer ett avdrag göras på de bådas bruttolöner. På detta sätt slipper de betala för behandlingen med inkomstbeskattade pengar. Även arbetsgivaren gör en ekonomisk vinst eftersom deras arbetsgivaravgiften blir mindre i slutändan.

Blankett för bruttolöneavdrag hittar du här.

Benify

Benify är en förmånsportal som hjälper arbetsgivare med hanteringen av bruttolöneavdrag till sina anställda. Vi finns på Benify under Nordic IVF Group. För att hitta Stockholm IVF loggar du först in på www.benify.se, välj privatsjukvård, och därefter fertilitetsbehandling, sedan hittar du oss under Nordic IVF group.

Top