Äggfrysning

Äggfrysning

Äggcellsreserven, eller antalet äggceller som är kvar i äggstockarna, är den viktigaste faktorn som bestämmer kvinnans fertilitet. Du kan läsa mer om äggcellsreserven på vår sida om kvinnlig infertilitet. Äggfrysning är en relativt ny metod för att bevara fertilitet. Det har tidigare varit svårt att frysa obefruktade äggceller, då dessa celler är mer ”ömtåliga” än befruktade embryon. Genom forskning har en ny ultrasnabb frysteknik, som kallas vitrifikation, visat sig effektiv för att bevara obefruktade äggceller. Denna möjlighet har ofta använts för att bevara fertilitet i unga cancerpatienter innan de genomgår behandling. I Sverige erbjuds även denna behandling till kvinnor som vill bevara sin fertilitet av andra skäl, exempelvis sociala.

 

Varför frysa ägg?

Tack vare förbättrad sjukvård ökar medellivslängden stadigt i Sverige. Dessutom är samhället mer jämställt idag än tidigare. Detta har medfört att många kvinnor gärna satsar på lång utbildning och karriär innan de får barn. Sammantaget med andra faktorer är det inte lika självklart att kvinnor idag vill få barn i lika tidig ålder som förut. Andra orsaker kan till exempel vara att man inte funnit sin partner att skaffa barn med eller att man har hälsoproblem som man vill behandla innan man vill få eventuella barn.

 

Varför välja oss?

På Stockholm IVF har personalen störst erfarenhet i Sverige av äggfrysning. Efter att Prof. Mats Brännström lärde sig tekniken med äggfrysning av det världsledande IVI-centrat startade han Sveriges första verksamhet inom detta i Göteborg. Vår chefsembryolog Mona Sheikhi är disputerad inom detta område och en ledande auktoritet inom detta fält i Sverige. Stockholm IVF har nära samarbeten med flera världsledande forskare inom äggfrysning.

Äggfrysning – Steg för steg

 

Här kan du läsa en steg för steg beskrivning av hur äggfrysning går till.

 

1. Utredning

För att på bästa sätt kunna försäkra oss om att du är lämpad för äggfrysningsbehandling utför vi en genomgående medicinsk undersökning för att avgöra om vi kan rekommendera behandlingen. Det viktigaste i denna utredning är att klargöra om äggcellsreserven är tillräckligt stor för att det ska finnas goda chanser att kunna frysa de mer än 10 äggceller som är vårt mål. Vi kommer bl.a. fråga dig om eventuella tidigare graviditeter, dina menstruationer och om du har haft eller har någon sjukdom. Din äggcellsreserv bedöms med hjälp av mätning av hormonnivåer (FSH och AMH) och en noggrann ultraljudsundersökning av äggstockarna där vi räknar antal synliga äggblåsor (folliklar). Vi tar även blodprover för att utesluta smittsamma sjukdomar som kan försvåra din behandling. Inom några dagar efter ditt besök hos oss har vi fått alla provsvar och vi hör då av oss för att ge dig besked.

 

2. Hormonstimulering

Målet med hormonstimuleringen med FSH (follikelstimulerande hormon) är att få fram flera stora äggblåsor (folliklar) med mogna ägg. Vid hormonstimulering ges kroppens egna naturliga hormoner genom sprutor och nässpray istället för att utsöndras från hjärnans hypofys. Det är viktigt att kvinnans egen hormonproduktion från hypofysen blir vilande under behandlingen så att den inte stör den externa, noggrant kontrollerade hormonstimuleringen. Detta åstadkommer vi genom en 2-3 veckor lång förbehandling direkt innan hormonstimuleringen med en så kallad ”GnRH agonist” eller en ”GnRH antagonist” som styr hypofysens hormonutsöndring. Under själva äggstocksstimuleringen ges det follikelstimulerande hormonet FSH, oftast i något stegrade doser från tiden för menstruation och i 10-14 dagar frammåt. Samtidigt följer vi tillväxten av folliklarna genom upprepade ultraljud och blodprov.

 

3. Uttag av ägg

När ett antal folliklar har blivit ca 2 cm stora är det dags för äggcellerna i de stora äggblåsorna att bli färdigmogna för befruktning. Denna mognad tar ca 1,5 dygn och fås genom en injektion av hypofyshormonet LH (luteiniserande hormon). Ungefär 30 timmar efter att LH ges sugs äggen ut genom en tunn nål som sitter i toppen på den vaginala ultraljudsstaven. Detta görs under lokal bedövning och generell smärtlindring och brukar inte ge kvinnan något större obehag. Äggcellerna tas sen hand om av embryologen för att förberedas för frysning.

 

4. Äggcells frysning

De mogna äggcellerna förbereds nu för frysning i laboratoriet. Äggcellerna omges av några lager så kallade ”granulosa celler”, och dessa tas bort först. Därefter utvärderar embryologen kvaliteten av varje äggcell, och de som är av bästa kvalitet väljs ut för nedfrysning. Först sänks de utvalda äggcellerna ner i en s.k. kryopreservationsvätska, som skyddar äggcellen från bildandet av iskristaller under nedfrysningen. Nedfrysningen sker sen med en ultrasnabb vitrifikationsteknik där äggcellen fryses ned i flytande kväve till -176 grader på mindre än en sekund. De nedfrusna äggcellerna förseglas sedan i speciella skyddande strån och kan förvaras i flytande kväve under flera år.

 

5. Upptining och IVF

De nedfrysta äggcellerna behåller sin kvalitet under nedfrysning och kan senare, när kvinnan önskar, tinas upp för att användas vid IVF. Normalt tinar vi 2-3 äggceller åt gången för att få fram ett riktigt bra embryo efter befruktning med din partners spermier. De nedfrysta äggen tas upp ur flytande kväve och tinas under kontrollerade former. Samtidigt byts näringslösningen runt äggcellerna kontinuerligt för att ta bort de kryopreservations lösningar som inte längre behövs. Efter några timmars odling befruktas äggcellerna genom ICSI teknik. Vi använder ICSI tekniken för att säkerställa största möjliga chans till befruktning av dina äggceller. Dagen efter spermieinjektionen med ICSI undersöks varje äggcell under mikroskop för att se vilka som utvecklats till embryon av hög kvalitet. Embryot med högst kvalitet väljs för embryo transfer, vilket förhoppningsvis leder till en graviditet. Om flera embryon är tillräckligt högkvalitativa för embryo transfer t fryses dessa för framtida användning.

 

Uppdaterad: 2016-02-15

 

Top