Arkiv för mars 2020

Info gällande kommande besök hos oss

För att minimera eventuell smittspridning av Covid-19, minskar viantalet personer i våra väntrum och lokaler. Vi uppmanar därför vårapatienter att komma själva till besöket. Anhöriga och barn kommer ej attfå närvara vid undersökning/behandling. Endast den person/er som hartids bokat besök kommer att få träffa läkaren. På OPU-,/återföring och inseminations dagen kommer partner inte att fåvara…

Läs mer

Uppdatering – Covid-19

Till Dig/Er som har startat eller ska starta behandling. Det finns i nuläget begränsad kunskap om hur Coronaviruset påverkargravida kvinnor och fostret. Vi följer de rekommendationer som kommer från Fertilitets Arbets- ochReferens-gruppen (FertARG) inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Här på Stockholm IVF gäller följande from 30/3-2020.• Friska patienter kan starta IVF/äggfrys/insemination- ochfrysåterföring…

Läs mer

Information om Coronaviruset

Stockholm IVF har fortsatt öppet och vi fortsätter att göra IVF-behandlingar och äggcellsfrysning på friska patienter. Restriktion finns angående embryoåterföring och insemination. Fertilitetsutredning och allmän gynekologi fortskrider som normalt. Vi håller oss uppdaterade avseende internationella (ESHRE/ASRM) och nationella (SFOG) rekommendationer och kan komma att modifiera våra rekommendationer. Försök variera er gemensamma sexualitet och utforska andra…

Läs mer
Top