Vi finns på Benify
Genom att göra ett bruttolöneavdrag har arbetsgivare möjlighet att bekosta sjukvårdskostnader för sin personal.

Äggfrysning
Vi erbjuder nedfrysning av obefruktade ägg för senare användning.

Vår klinik
Nordens ledande privata klinik beträffande IVF och forskning

Landstingsfinansierad IVF
Stockholm IVF har nu vårdval för landstingsfinansierad IVF.

IVF – steg för steg
Läs vår förenklade beskrivning om hur en IVF-behandling går till.

 

En IVF-behandling

 

Embryoutvecklingen dag 0 till 5

 

Mats Brännström at TEDxGöteborg

Välkommen till Stockholm IVF

Stockholm IVF är Nordens ledande privata IVF-klinik beträffande forskning och behandlingsmöjligheter. Vårt forsknings- och evidensbaserade synsätt sätter en klar och tydlig prägel på vårt kliniska arbete. Samtliga medarbetare vid kliniken är aktiva forskare efter disputation eller som doktorander. På Stockholm IVF har vi en bred kompetens inom både kliniskt arbete såväl som modern forskning inom infertilitet, reproduktionsmedicin inklusive nya metoder såsom äggcellsfrysning och livmoderstransplantation.

 

 

Senaste nytt

Mars 12, 2018

Stockholm IVF Reproductive Medicine Symposium

Stockholm IVF anordnade nyligen, i samarbete med Merck, det andra Stockholm IVF Reproductive Medicine Symposium. En stor åhörarsamling av fertilitetsintresserade läkare, sköterskor och embryologer från Stockholmsområdet fick ta del av ett brett utbud av föreläsningar inom IVF och fertilitet.

Februari 16, 2018

Landstingsfinansierad donatorinsemination

Vi har denna veckan gjort våra första landstingsfinansierade spermadonationsbehandlingar.

Januari 12, 2018

Nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning

Tillsammans med övriga IVF-kliniker i Sverige genomför vi mellan 15 januari – 14 april Q-IVFs KUPP-enkät.

December 19, 2017

Våra duktiga embryologer först i världen

Nu är världens enda kvinna med transplanterad livmoder och utan avstötningsmedicin gravid.

Top